Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 02/05/2019 - 10:3

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Hương
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Hương về đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than di các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”.

 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 428/QĐ-HVTC ngày 12/04/2019

Thời gian: 15h ngày 16/05/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 246

Danh sách liên kết