Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 14/05/2019 - 15:26

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thị Hường
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thị Hường về đề tài: “Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.
 Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ
Thành phần theo QĐ 429/QĐ-HVTC ngày 12/04/2019
Thời gian: 15h ngày 30/05/2019.
Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Số lần đọc: 146

Danh sách liên kết