Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 23/05/2019 - 10:11

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Anh Tuấn
Ngày 23 tháng 5 năm 2019

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Anh Tuấn về đề tài: “Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 512/QĐ-HVTC ngày 03/05/2019

Thời gian: 15h ngày 5/6/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Sau Đại học
Số lần đọc: 446

Danh sách liên kết