Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 31/05/2019 - 9:33

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Xuân Tú, NCS Hoàng Thị Ngà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Xuân Tú và NCS Hoàng Thị Ngà, cụ thể như sau:

1.HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Xuân Tú về đề tài: “Nâng cao vai trò của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 559/QĐ-HVTC ngày 10/05/2019

Thời gian: 15h ngày 11/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

2.HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thị Ngà về đề tài: “Hòa thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 488/QĐ-HVTC ngày 25/04/2019

Thời gian: 9h ngày 12/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 26

Danh sách liên kết