Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/06/2019 - 16:8

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của các NCS sau:

1. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Hoài Nam về đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền bắc”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 574/QĐ-HVTC ngày 15/05/2019

Thời gian: 15h ngày 18/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

2. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đỗ Ngọc Trâm về đề tài: “Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 587/QĐ-HVTC ngày 17/05/2019

Thời gian: 9h ngày 19/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

3. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Bích Ngọc về đề tài: “Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 588/QĐ-HVTC ngày 20/05/2019

Thời gian: 15h ngày 19/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

4. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Hà về đề tài: “Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 568/QĐ-HVTC ngày 15/05/2019

Thời gian: 15h ngày 20/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Khoa sau đại học
Số lần đọc: 521

Danh sách liên kết