Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 06/07/2019 - 10:46

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Trung Đức
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Trung Đức về đề tài: “cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 569/QĐ-HVTC ngày 15/05/2019

Thời gian: 15h30 ngày 16/07/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 526

Danh sách liên kết