Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 14/07/2019 - 10:8

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hà Quốc Thắng
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hà Quốc Thắng về đề tài: “Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 695/QĐ-HVTC ngày 13/06/2019

Thời gian: 15h30 ngày 24/07/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 156

Danh sách liên kết