Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 15/07/2019 - 13:3

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phùng Thanh Loan và NCS Đỗ Quốc Việt
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phùng Thanh Loan và NCS Đỗ Quốc Việt như sau:

1. Phùng Thanh Loan

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phùng Thanh Loan về đề tài: “Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 603/QĐ-HVTC ngày 23/05/2019

Thời gian: 9h ngày 29/07/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

2. Đỗ Quốc Việt

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đỗ Quốc Việt về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 757/QĐ-HVTC ngày 01/07/2019

Thời gian: 15h ngày 02/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Số lần đọc: 256

Danh sách liên kết