Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 27/07/2019 - 8:47

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Lưu Tâm
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Lưu Tâm về đề tài: "Nâng cao hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại ngân hàng phát triển Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 757/QĐ-HVTC ngày 01/07/2019

Thời gian: 15h ngày 08/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2106

Danh sách liên kết