Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 11/08/2019 - 9:39

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thu Huyền
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thu Huyền về đề tài: "Quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 807/QĐ-HVTC ngày 17/07/2019

Thời gian: 9h ngày 27/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1191

Danh sách liên kết