Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 10/08/2019 - 8:55

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hà Thị Tuyết Minh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hà Thị Tuyết Minh về đề tài: "Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 821/QĐ-HVTC ngày 19/07/2019

Thời gian: 15h ngày 22/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Số lần đọc: 36

Danh sách liên kết