Tiếng Việt | English
Thứ tư, 26/07/2017 - 11:10

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Chuyển giao Công nghệ (Investconsult Group) tuyển dụng
Ngày 24 tháng 7 năm 2017

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Học viện Tài chính

Công ty chúng tôi là: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (InvestConsult Group)

Địa chi: Số 26 ngõ 41, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)35373262

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp, vì vậy kính đề nghị Học viện Tài chính hỗ trợ chúng tôi tìm các ứng viên phù hợp theo yêu cầu trong tập đính kèm.

Bấm vào đây để tải file thông tin tuyển dụng

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 3664