Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ ba, 05/04/2016 - 16:8

Giáo trình Kế toán ngân hàng trung ương (XB năm 2011)

Học viện Tài chính thường xuyên thực hiện việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn học nhằm phát huy tính chủ động của sinh viên. Xuất phát từ lý do đó và được sự đồng ý của Hội đồng khoa học và đào tạo của Học viện. Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng tổ chức biên soạn cuốn giáo trình: “Kế toán ngân hàng trung ương” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên về các nghiệp vụ kế toán của ngân hàng trung ương.

Giáo trình “Kế toán ngân hàng trung ương” là tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên chuyên ngành ngân hàng, đồng thời có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho những người quan tâm.

Giáo trình “Kế toán ngân hàng trung ương” do tập thể tác giả là các nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm biên soạn:

-PGS.TS.Hà Minh Sơn-Giảng viên chính Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, chủ biên và biên soạn chương 1,2,4 đồng tác giả biên soạn chương 5;

-TS.Nguễn Thị Lan-Phó trưởng ban Quản lý khoa học, đồng tác giả biên soạn chương 5;

-Ths.Trần Thị Việt Thạch-Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, biên soạn chương 6;

-Ths.Trần Thị Lan-Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng biên soạn chương 7; đồng tác giả biên soạn chương 3;

-CN.Mai Thị Trang-Chuyên viên Ngân hàng trung ương Việt Nam, đồng tác giả biên soạn chương 3.

MỤC LỤC

                                                                    Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng trung ương

5

1.1.Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán NHTW

5

1.2.Chứng từ kế toán NHTW

6

1.3.Tài khoản kế toán NHTW

12

1.4.Bộ máy kế toán NHTW

52

Chương 2:  Kế toán nguồn vốn và tài sản của NHTW

55

2.1.Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu của NHTW

55

2.2.Kế toán nghiệp vụ tiền gửi của tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại NHTW

65

2.3.Kế toán tài sản cố định của NHTW

74

2.4.Kế toán công cụ lao động và vật liệu của NHTW

93

2.5.Kế toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của NHTW

100

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW

117

3.1.Những vấn đề chung về kế toán nghiệp vụ phát hành tiền gửi của NHTW

117

3.2.Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ phát hành của NHTW

138

Chương 4:  Kế toán các nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

155

4.1.Kế toán nghiệp vụ tín dụng của NHTW

155

4.2. Kế toán nghiệp vụ đầu tư chứng khoán của NHTW

168

4.3.Kế toán nghiệp vụ thị trường mở

168

Chương 5: Kế toán nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW

223

5.1.Những quy định chung về kế toán nghiệp vụ quản lý ngoại hối

223

5.2.Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ quản lý ngoại hối

240

Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán của NHTW

253

6.1.Một số vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng

253

6.2.Kế toán thanh toán liên ngân hàng

259

Chương 7:Kế toán thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động và báo cáo kế toán

329

7.1.Cơ chế quản lý tài chính của NHTW

329

7.2.Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động

331

7.3.Báo cáo kế toán tại NHTW

360

Danh mục tài liệu tham khảo

371

Mục lục

373

Số lần đọc: 4004
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà