Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 28/08/2015 - 15:8

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính quốc tế (XB năm 2015)

“Tài chính quốc tế” là môn học được đưa vào giảng dạy tại Học viện Tài chính. Đây là môn học có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, chứa đựng các nội dung nghiệp vụ phong phú, phức tạp và còn mới mẻ ở Việt Nam.

Để giúp sinh viên có thể nắm bắt trên bình diện khái quát cũng như đối vói từng vấn đề chuyên sâu và cập nhật các kiến thức mới, cách tiếp cận mới của môn học, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hiện có trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy trong thời gian qua, các giảng viên Bộ môn Tài chính quốc tế đã tiến hành biên soạn lần thứ 2 cuốn “Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính quốc tế”. Song song với cuốn giáo trình “Tài chính quốc tế” đây là tài liệu cần thiết cho tất cả các sinh viên khi nghiên cứu môn học Tài chính quốc tế.

Tập thể tác giả tham gia biên soạn cuốn tài liệu này gồm có:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, chủ biên, biên soạn Chương 6;

2. Ths. Lương Thị Ánh Hoa biên soạn Chương 4 và tham gia biên soạn Chương 1;

3. Ths. Cao Phương Thảo biên soạn Chương 2;

4. Ths. Vũ Việt Ninh biên soạn Chương 3 và tham gia biên soạn Chương 1;

5. Ths. Trần Thị Phương Mai biên soạn Chương 5;

6. CN. Bùi Thị Nguyệt Dung biên soạn Chương 7;

7. TS. Nhữ Trọng Bách biên soạn Chương 8.

MỤC LỤC

                                                                                                         TRANG         

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

5

CHƯƠNG 2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

7

CHƯƠNG 3. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

13

CHƯƠNG 4. THANH TOÁN QUỐC TẾ

21

CHƯƠNG 5. ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

23

CHƯƠNG 6. VIỆN TRỢ, VAY VÀ NỢ QUỐC TẾ

31

CHƯƠNG 7. LIÊN MINH THUẾ QUỐC TẾ

37

CHƯƠNG 8. CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

45

Số lần đọc: 5271
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà