Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 23/11/2018 - 9:8

TB: v/v điều chuyển các hội trường học liên quan ở học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 100/TB-QLĐT ngày 25 tháng 07 năm 2018

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan

                                                        - Các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy liên quan

 

Căn cứ đề nghị của Ban Quản trị thiết bị ngày 20/7/2018 v/v điều chỉnh cải tạo và thay đổi lại hội trường bố trí chương trình đào tạo chất lượng cao đối với sinh viên CQ56.

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chuyển các hội trường học liên quan ở học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

1. Giai đoạn 1: Từ 30/7 - 17/9/2018

TT

HT đã bố trí

HT điều chỉnh

Buổi

Khóa/Lớp

Môn học

1

202LA

303

Sáng

Chiều

Các lớp liên quan

-Tiếng anh chuyên ngành 2

-Tiếng anh cơ bản 2

2

203

403

Sáng

53.08.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

54.15.3LT

Định giá TS 1- Thứ 5 (3-5)

Chiều

54.11.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

54.11.2LT

Pháp luật kinh tế - Thứ 7 (9-10)

3

207

407

Sáng

55.05.3LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

Chiều

53.15.2LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

53.11.9LT

Tài chính DN 4 - Thứ 7 (6-8)

4

208

408

Sáng

53.03.2LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

53.31.1LT

Quản trị chiến lược - Thứ 6 (1-2)

Chiều

54.15.2LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

53.11.9LT

Kế toán quản trị 1 - Thứ 5 (6-8)

2. Giai đoạn 2: Từ 8/10 - 24/11/2018 

TT

HT đã bố trí

HT điều chỉnh

Buổi

Khóa/Lớp

Môn học

1

203

403

Sáng

54.15.4LT

Kinh tế quốc tế 1 - Thứ 2 (1-2)

53.63.1LT

Pháp luật kinh tế TC 3- Thứ 6 (1-2)

55.02.2LT

Kinh tế vi mô - Thứ 6 (3-4)

Chiều

54.62.1LT

Kinh tế lượng - Thứ 3 (6-8)

Kinh tế nguồn lực TC1 - Thứ 3 (9-10)

Kinh tế nguồn lực TC1 - Thứ 6 (6-8)

TT

HT đã bố trí

HT điều chỉnh

Buổi

Khóa/Lớp

Môn học

2

207

407

Sáng

55.03.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 2

55.02.2LT

Kinh tế vi mô - Thứ 3 (1-2)

Chiều

55.09.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 2

3

208

408

Sáng

55.02.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 2

Chiều

55.05.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 2

55.05.2LT

Tài chính tiền tệ - Thứ 5 (9-10)

Kinh tế môi trường - Thứ 7 (6-8)

3. Giai đoạn 3: Từ 26/11 - 03/12/2018    

TT

HT đã bố trí

HT điều chỉnh

Buổi

Khóa/Lớp

Môn học

1

203

403

Sáng

54.21.3LT

Định giá tài sản 1

Chiều

53.21.8LT

Thị trường tài chính

2

207

407

Sáng

53.32.1LT

Quản trị kênh phân phối

Chiều

54.18.1LT

Văn hóa doanh nghiệp

3

208

408

Sáng

53.32.2LT

Quản trị kênh phân phố

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị theo dõi và chủ động mở cửa hội trường học theo lịch điều chuyển thông báo.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên liên quan thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 7728
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà