Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 25/01/2022 - 9:0

TB: v/v Tổ chức nhập học hệ Liên thông ĐH khóa 24 và ĐH Văn bằng 2 khóa 21 (năm 2021) tại Học viện Tài chính
Số: 67/TB-HVTC ngày 21 tháng 01 năm 2022

Tài chính, Giám đốc Học viện Tài chính thông báo kế hoạch nhập học hệ LTĐH khóa 24 và ĐHVB2 khóa 21 (năm 2021) như sau:

- Thời gian: Từ ngày 22/01/2022 đến trước 17h ngày 25/01/2022 (theo dấu bưu điện).

- Phương thức nhập học qua bưu điện: Thí sinh nhập học gửi hồ sơ qua bưu điện về: P.108 Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- SLTS trúng tuyển: 213 thí sinh (hệ LTĐH), 74 thí sinh (hệ ĐH Văn bằng 2).

- Hồ sơ nhập học, học phí: thí sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học, nộp học phí (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và mà HSNH) theo thông báo trên giấy báo nhập học.

- Kế hoạch chi tiết nhập học (PHỤ LỤC 1 kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Ban Quản lý đào tạo

- Cử cán bộ tham gia đón nhận hồ sơ bưu điện.

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ và thủ tục nhập học của sinh viên.

- Cung cấp danh sách trúng tuyển để Ban TCKT tổ chức thu tiền học phí của sinh viên.

- Tổng hợp số liệu sinh viên thực tế đến nhập học để báo cáo Ban GĐHV.

- Tổ chức phân lớp và bàn giao dữ liệu sinh viên thực tế nhập học để Ban KT&QLCL quản lý.

- Phối hợp với Văn phòng HV, Ban CTCT&SV, Ban TCKT, Ban QTTB và các đơn vị liên quan để tổ chức đón tiếp nhập học theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia đón tiếp nhập học.

- Bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học thực tế để Ban CTCT&SV quản lý.

- Tổng hợp số liệu thí sinh không nhập học để trình Giám đốc Học viện ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định hiện hành.

- Hoàn thiện hợp đồng đào tạo để tổ chức ký kết hợp tác đào tạo với các đơn vị ngoài Học viện trước khi khóa học bắt đầu.

- Thông báo danh sách lớp sinh viên, lịch học, hội trường học và địa điểm học cho SV.

- Quyết toán kinh phí nhập học gửi Ban TCKT trình Giám đốc HV phê duyệt.

2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Nhận dữ liệu danh sách lớp sinh viên hệ LTĐH khóa 24 và hệ ĐHVB2 khóa 21 (TS năm 2021) từ Ban QLĐT bàn giao sau khi nhập học để tổ chức quản lý khóa học theo quy định.

3. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Nhận bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học từ Ban QLĐT sau khi hết thời hạn nhập học.

- Sau khi ổn định lớp học: Phối hợp với Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan để hoàn thiện các khâu công việc liên quan đến các thông tin của sinh viên để phục vụ công tác quản lý sinh viên.

- Ban hành danh sách cố vấn học tập, dự kiến danh sách ban cán sự lớp tạm thời và thông báo vào ngày khai giảng khóa học.

4. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến thu tiền học phí của sinh viên nhập học.

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến nhập học trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học.

5. Trung tâm thông tin:

Chủ động cập nhật, đưa tin liên quan đến công tác nhập học hệ LTĐH khóa 24 và ĐHVB2 khóa 21 (TS năm 2021) lên Website của Học viện.

6. Các đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính

- Thông báo cán bộ phụ trách khóa học (gồm số điện thoại di động) cho các Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT để giao dịch công việc và phục vụ việc đào tạo sinh viên trong suốt quá trình học.

- Phối hợp với Học viện Tài chính để hoàn thiện hợp đồng đào tạo liên quan.

Trên đây là các công việc chuẩn bị tổ chức nhập học hệ Liên thông ĐH khóa 24 và ĐHVB2 khóa 21 (TS năm 2021) của Học viện Tài chính.

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện tăng cường phối hợp để buổi nhập học tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 8711
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà