Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
hvtc - 3 hvtc - 2 hvtc - 1

Giới thiệu
Thứ năm, 01/11/2012 - 9:40

Giới thiệu trung tâm

Giám đốc: TS. Nhữ Trọng Bách

Kiêm chức Giảng viên Bộ môn Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính Quốc Tế

Phó Giám đốc: Ths. Ngô Văn Hậu

Trung tâm mới thành lập theo Quyết định số 3576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2006 đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ đào tạo thành Trung Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán.

Chức năng và nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao cho gồm 3 hoạt động chính là:

  • Tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ viên chức của Học viện
  • Làm đầu mối quản lý các hoạt động dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn của Học viện
  • Trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn ra bên ngoài Học viện

Nhân sự của Trung tâm gồm: 08 người; Cơ cấu trình độ: 01 tiÕn sü, 01 thạc sỹ, 06 cửa nhân. Trong đó: 01 người là giảng viên kiêm nhiệm; Cơ cấu về chính trị: 3 đảng viên, 5 quần chúng.

Hành lang pháp lý: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm: quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm ban hành theo QĐ 1007/QĐ-HVTC ngày 2007 của Giám đốc HVTC.

SỨ MỆNH

Góp phần xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn ra bên ngoài giúp Giám đốc Học viện quản lý các hoạt động dịch vụ đào tạo và tư vấn trong Học viện tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên của Học viện trong từng thời kỳ. Đồng thời trực tiếp đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng và tư vấn trong lĩnh vực tài chính kế toán, dựa trên những thế mạnh của Học viện và đội ngũ cộng tác viên hùng hậu là giảng viên thuộc các chuyên ngành trong Học viện nhằm cung cấp cho xã hội các nhà tài chính tài ba và hệ thống kiến thức về tài chính kế toán hiện đại phù hợp với nhu cầu xã hội.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Năm 2011:

  • Ổn định tổ chức hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Tài Chính.
  • Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện tại cho các đơn vị có nhu cầu.
  • Triển khai các chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị Tài chính và Quản trị Tài Chính cộng với các đối tác có uy tín của Châu Âu.

Đến năm 2015:Trở thành đơn vị hàng đầu trong việc cung caoas các nhà tài chính dịch và dịch vụ bồi dưỡng cao cấp về tài chính kế toán.

Đến năm 2025: Đứng đầu Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1.      TỔ CHỨC các chương trình đào tạo chuyên sâu nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên của Học viện Tài chính theo nhu cầu hàng năm
2.      TỔ CHỨC các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chuyên sâu về Tài chính, Kế toán cho các đối tượng có nhu cầu
3.      TỪNG BƯỚC xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế với Đại học Nam Toulon – Var (Cộng hòa Pháp) về đào tạo trình độ đại học cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm và các chương trình khác nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng của Học viện trong xã hội.

Số lần đọc: 5663
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đào tạo  |  Đối tác  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 19 Ngõ Hàng Cháo. Đống Đa Hà Nội
Điện thoại: 0914924962 (Dương) - 0916193435 (Hậu)
E-mail: ngovanhau@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/fatc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà