Tìm
Giới thiệu
Thứ năm, 08/07/2021 - 10:40

Ban Hợp tác quốc tế - Học viện Tài chính
Ban Hợp tác quốc tế - Học viện Tài chính Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Học viện Tài chính, có chức năng làm đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Tài chính theo đúng nguyên tắc và quy định hiện hành của Nhà nước về công tác hợp tác quốc tế.
  1. Thông tin chung:
  • Tên đơn vị:  Ban Hợp tác quốc tế
  • Địa chỉ:   Phòng 303, khu Hiệu Bộ, Học viện Tài chính, phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 3 21 91 992
  • Email: banhtqt@hvtc.edu.vn

2. Thông tin nhân sự:  

Trưởng Ban:  PGS.,TS. Chúc Anh Tú

Chuyên viên:        1. Ths. Hà Tuấn Vinh

                                   2. Ths. Nguyễn Thị Ánh Hồng

                                   3. Ths. Vương Thị Thu Hiền

                                   4. Ths. Vũ Thị Phương

Số lần đọc: 1
Các bài đã đăng
Tin tiêu điểm
Vươn xa hơn cùng Học bổng Chính phủ Australia 2023
(Vòng tuyển chọn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/2/2023 đến ngày 01/5/2023)
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 229366
Truy cập Online: 2