HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 10:11

Thạc sĩ, NCS Đinh Thị Việt Nga

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đinh Thị Việt Nga

Năm sinh:  1990

Học vị: Thạc sĩ

Ngạch viên chức: Giảng viên

Chức vụ:

Danh hiệu:

Điện thoại:

Email: ngadinh.vn@gmail.com

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm 2008đến 2012

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

Từ năm 2013 đến 2015

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

 

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Từ năm 2013 đến nay:

  Giảng viên bộ môn Phân tích tài chính

 

 

 

 

 

 

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

(Liệt kê những khoá học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài Học viện)

 

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

2

Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn  FPT

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

3

Rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

4

Phân tích tình hình tăng trưởng các doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

5

Hoàn thiện công tác tài chính trong các CTCP Thủy sản ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

6

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

7

Phân tích tình hình đảm bảo an toàn vốn của các NHTM CP niêm yết ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

8

Phân tích tài chính tại các doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty thép Việt Nam

Giỏi

Học viện

2015

Thành viên

9

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các NHTMCP Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

10

Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc ngành Cao su ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

11

Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp May ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

12

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của Tập đoàn tài chính ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

13

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Chủ nhiệm

14

Phân tích ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Đồng Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

 

 

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/Năm XB

1

Tái bản giáo trình Phân tích TCDN (Dành cho chuyên ngành Kế toán, kiểmtoán, TCDN)

Tham gia

NXB TC (2014)

2

Tái bản giáo trình Phân tích TCDN (Dành cho chuyên ngànhThuế, Ngân hàng,…)

Tham gia

NXB TC (2014)

3

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB TC (2015)

 

4. Hội thảo khoa học  

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Trang

Số tác giả

1

Diễn biến giá cả thị trường 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2014

Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2014

2014

115-122

2

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa

2015

28-32

1

3

Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước phục vụ giám sát tài chính ở Việt Nam hiện nay

Giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2015

153

1

 

Số lần đọc: 2006