Chuyên mục chính

Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh sơ kết học kỳ10 Ảnh sơ kết học kỳ9 Ảnh sơ kết học kỳ8 Ảnh sơ kết học kỳ7 Ảnh sơ kết học kỳ6 Ảnh sơ kết học kỳ5 Ảnh sơ kết học kỳ4 Ảnh sơ kết học kỳ3 Ảnh sơ kết học kỳ2 Ảnh sơ kết học kỳ1

Giới thiệu Khoa
Thứ ba, 02/10/2018 - 8:38

Giới thiệu Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

Do yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, điều chuyển tên gọi các chuyên ngành đào tạo, các bộ môn. Cho nên, hiện nay khoa Ngân hàng và Bảo hiểm đang đào tạo và quản lý 3 chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính

1. Quá trình thành lập và phát triển

Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội ( nay là Học viện Tài chính) đào tạo chuyên ngành Ngân hàng từ khóa 2 năm 1964. Sau khi sinh viên khóa 14 Ngân hàng ra trường khoa Ngân hàng giải thể, gián đoạn đào tạo chuyên ngành một thời gian, đến khóa 29 năm 1991 đào tạo lại chuyên ngành Ngân hàng. Trong thời gian đó chuyên ngành Ngân hàng và Bảo hiểm thuộc khoa Tài chính doanh nghiệp. Đến năm 2002, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ thành lập Học viện Tài chính, khoa Ngân hàng và Bảo hiểm được tái thành lập, trên cơ sở tách 3 bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Bảo hiểm, Lý thuyết tiền tệ, từ khoa Tài chính doanh nghiệp. Năm 2003, Học viện Tài chính mở thêm chuyên ngành kinh doanh chứng khoán trực thuộc khoa Ngân hàng và Bảo hiểm

Do yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, điều chuyển tên gọi các chuyên ngành đào tạo, các bộ môn. Cho nên, hiện nay khoa Ngân hàng và Bảo hiểm đang đào tạo và quản lý 3 chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính. Năm học 2015-2016, số lượng sinh viên theo học các chuyên ngành của khoa là gần 2050 sinh viên, trong đó sinh viên hệ đại học chính quy tập trung là 1635 sinh viên, các hệ Tại chức, liên thông, bằng 2 là hơn 400 sinh viên( Số lượng sinh viên đứng thứ 3 ở Học viện Tài chính, sau khoa Kế toán và Tài chính doanh nghiệp) .

Với biên chế cơ hữu của khoa là 29 viên chức trong đó giảng viên là 27 và 2 văn phòng khoa. Cơ cấu tổ chức thành 3 bộ môn: Nghiệp vụ Ngân hàng, Bảo hiểm và Đầu tư tài chính.

Giảng viên trong khoa là những thầy cô giáo giởi chuyên môn và tâm huyết với nghề nghiệp. Tư liệu giảng dạy các bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư Tài chính được sự phối hợp giữa các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Tài chính với các thầy cô giáo trong khoa trực tiếp biên soạn, là những giáo trình chuẩn cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học và học tập

Công bố quyết định thành lập khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm

2. chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 • Giảng dạy cho các hệ đào tạo của Học viện Tài chính với các môn học do các bộ môn đảm nhận
 • Nghiên cứu khoa học: viết các giáo trình, bài giảng gốc, làm đề tài Nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, thông tin khoa học…
 • Quản lý sinh viên
 • Tổ chức các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác
 • Hợp tác thỏa thuận với các đơn vị trong và ngoài Học viện về đào tạo, NCKH, thể thao, Fetival…

3. Giới thiệu Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng khoa:

PGS.,TS.NGƯT.Đoàn Minh Phụng

Phó trưởng khoa:

PGS.,TS. Hoàng Mạnh Cừ

TS. GVC. Nghiêm Văn Bảy

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Đoàn Minh Phụng PGS.,TS.NGƯT

0437541603

0983592516

doanminhphung@hvtc.edu.vn
Phó trưởng khoa Hoàng Mạnh Cừ PGS.,TS

0437541898

0913521892

hoangmanhcu@hvtc.edu.vn
Phó trưởng khoa Nghiêm Văn Bảy TS.GVC 0903454557

 

 

4 . Giới thiệu về các bộ môn

*  Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng

- Tổng số giáo viên của bộ môn: gồm 15 giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên thỉnh giảng. Học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 2 PGS.TS , 3 TS, 12 thạc sĩ, có 5 giảng viên đang làm NCS

- Thành tích đạt được: Huân chương lao động hạng 3 , Bằng khen thủ tướng, tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn nghiệp vụ ngân hàng, phòng 205, tầng 2 Nhà Đại Bàng - Học viện Tài chính – số 1 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm - HN.

* Bộ môn Bảo hiểm

- Tổng số giáo viên của bộ môn: gồm 6  giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên thỉnh giảng. Học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 2 PGS.TS, 1 TS, 3 thạc sĩ, 2 giảng viên đang làm NCS.

- Thành tích đạt được:  Bằng khen Thủ tướng, Tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bảo Hiểm- Khoa NHBH - Học viện Tài chính. Phòng 402 nhà hiệu bộ Học viện Tài chính – số 1 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm - HN.

* Bộ môn Đầu Tư Tài Chính

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại bộ môn: 6 giảng viên cơ hữu 2 giảng viên thỉnh giảng; Học hàm, học vị, bộ môn gồm 1 PGS.TS,  1 TS và 4 thạc sĩ. Hiện tại, bộ môn có 2 giảng viên đang làm NCS.

- Thành tích đạt được: Huân chương lao động hạng 3 , Bằng khen thủ tướng,  tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Đầu tư tài chính - Khoa NHBH- Học viện Tài chính.  Phòng 407 nhà hiệu bộ Học viện Tài chính – số 1 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm - HN
 • Địa chỉ mail : Daututaichinh@.hvtc.edu.vn

5.  Chuyên ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp

Khoa Ngân hàng Bảo hiểm đào tạo với 3 chuyên ngành như sau

-  Chuyên ngành Ngân hàng

Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, ngân hàng, các kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng; nắm chắc các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán của ngân hàng; am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: kế toán ngân hàng, tín dụng ngân hàng; các công việc về dịch vụ tài chính tại  các ngân hàng, các tổ chức tín dụng quốc tế.

-  Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, tài chính, ngân hàng; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh gồm kỹ năng thực hiện công việc đàm phán, thiết lập và quản lý hợp đồng bảo hiểm, định phí bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, tổ chức công tác kế toán và lập các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính và phân tích những vấn đề đặc thù trong cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; các kiến thức kỹ thuật chuyên ngành, pháp luật, quản lý nhà nước, tài chính và kế toán, thương mại trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc quản lý, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đầu tư tài chính, giám sát tài chính; kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm.

-  Chuyên ngành Đầu tư tài chính

Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ Đầu tư Tài chính; về kỹ năng phân tích và dự báo thị trường, kỹ năng đầu tư tài chính; nắm chắc các kiến thức liên quan đến thị trường Tài chính, đến rủi ro và cách thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư trên thị trường Tài chính; các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý Nhà nước về thị trường tài chính và Đầu tư tài chính; nắm chắc các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán trong đầu tư tài chính; am hiểu các quy định của Nhà nước về thị trường tài chính và đầu tư tài chính. Nắm vững kiến thức bổ trợ về pháp luật có liên quan đến quản lý thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: phân tích và định giá các tài sản tài chính, phân tích và định lượng rủi ro của các tài sản cá biệt và của cả danh mục đầu tư; tư vấn đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư; tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách quản lý, giám sát thị trường Tài chính tại các công ty chứng khoán, các ngân hàng, công ty Bảo hiểm, công ty Đầu tư, công ty Tài chính, các Qũy đầu tư và công ty quản lý Quỹ, các công ty Tư vấn tài chính, các cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường Tài chính, các tổ chức Tài chính trong và ngoài nước, các công ty cổ phần.

-  Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

Sinh viên khoa Ngân hàng và Bảo hiểm phù hợp với các vị trí công việc như:

 • Các cơ quan nhà nước như  bộ, ban, ngành,….
 • Các địa phương như cơ quan Tỉnh (thành phố), quận (huyện)…
 • Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm
 • Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn; 
 • Chuyên viên tài trợ thương mại; chuyên viên bảo hiểm, chuyên viên đầu tư tài chính, chứng khoán … 
 • Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

6. Thành tích đạt được:

Năm 2005-2006  khoa Ngân hàng và Bảo hiểm đạt Huân chương lao động hạng 3 và các năm học khác đều đạt các thành tích tập thể lao động xuất sắc, bằng khen thủ tướng, bằng khen bộ trưởng….

Đón nhận huân chương lao động hạng

7. Tầm nhìn

Thừa hưởng những giá trị truyền thống, hơn 50 năm xây dựng và phát triển Học Viện Tài Chính các giảng viên trong khoa đang góp phần xây dựng một khoa ngân hàng bảo hiểm với quy mô ngày một rộng mở đi kèm với việc nâng cao chất lượng, nhằm xây dựng một phương pháp giảng dạy mới với sự kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và danh tiếng của Học viện Tài chính, trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành ngân hàng, Tài chính Bảo Hiểm , Đầu tư Tài Chính

Giá trị cốt lõi:

Với sứ mệnh của Học Viện Tài Chính“Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội"

Với sứ mệnh chung của Học viện, khoa Ngân Hàng và Bảo hiểm luôn chú trọng hoàn thành những nhiệm vụ chính trị do Học viện Tài Chính giao phó:

- Giảng viên và sinh viên luôn sáng tạo trong suy nghĩ và thể hiện

- Nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Tạo môi trường học tập và giảng dạy hiện đại, năng động và chuyên nghiệp

- Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, hoàn thiện bản thân cả về trí tuệ và nhân cách

Mục tiêu của khoa Ngân hàng Bảo hiểm là nhằm đóng góp cho xã hội thông qua việc theo đuổi các mục tiêu về giáo dục, học tập và nghiên cứu với mức độ hoàn hảo và luôn giữ được vị trí đứng đầu trong đào tạo các chuyên ngành về Ngân hàng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính

9. Định Hướng Khoa Ngân Hàng và Bảo Hiểm

Trong những năm sắp tới, Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với mục tiêu của Nhà nước và của Học viện, đáp ứng yêu cầu của xã hội và các nhà tuyển dụng. Khoa tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; tập trung hoàn thành hệ thống giáo trình và tài liệu phục vụ các môn học nghiệp vụ. Làm tốt công tác quản lý sinh viên và đổi mới theo phương pháp giảng dạy tích cực. Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác, liên kết với các tổ chức đào tạo, nghề nghiệp gắn với chuyên ngành đào tạo của khoa. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điểu kiện, khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên với các hoạt động văn nghệ, thể thao, tình nguyện, tích cực tham gia chương trình rèn luyện Đoàn viên, phong trào Sinh viên 5 tốt và phấn đấu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với bề dày truyền thống và những thành tích đáng tự hào, cùng sự tâm huyết, đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên, Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm đang khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo các chuyên ngành và sẽ luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho học viên, sinh viên nghiên cứu, học tập về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Số lần đọc: 1221
Các bài đã đăng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang chủ HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: P303 và P304, KTX B5 Học viện Tài chính – số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 0437524965| Fax:
E-mail: Nganhangbaohiem@hvtc.edu.vn | Website: https://hvtc.edu.vn/nganhangbaohiem
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà