Danh mục

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ sáu, 25/11/2022 - 9:33

Thông báo V/v Nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 12/2022)
Số: 215/TB-KT&QLCL ngày 22 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 và số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai và hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;  

Thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt xét tháng 12/2022,

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Đối tượng nộp đơn xét tốt nghiệp:

Sinh viên các khóa cũ (hệ Đại học chính quy Khóa 56 trở về trước; hệ Liên thông đại học Khóa 23 trở về trước và hệ Đại học văn bằng hai Khóa 20 trở về trước) còn thời gian đào tạo tại Học viện.

2. Cách thức nộp đơn xét tốt nghiệp:

Nộp qua email của chuyên viên quản lý các khóa.

3. Các bước nộp đơn xét tốt nghiệp:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin xét tốt nghiệp (Có mẫu đính kèm); Ký xác nhận vào đơn (yêu cầu chữ ký tươi, ký bằng bút màu xanh).

Bước 2: Chụp ảnh/scan đơn xin xét tốt nghiệp và thẻ sinh viên (hoặc 2 mặt của CCCD). Ảnh chụp/scan phải rõ nét, không mờ nhòe. Đặt tên file ảnh theo nội dung sau:

File 1: Đơn xin xét CNTN

File 2: Thẻ sinh viên/CCCD

Bước 3: Gửi email theo hướng dẫn

* Tiêu đề email: Họ và tên_Khóa lớp_SĐT liên hệ.

Ví dụ: Nguyễn Văn A_CQ56/21.05_09xxxxxxxx

* Nội dung email: Đơn xin xét tốt nghiệp (đính kèm 2 file ảnh ở bước 2)

* Địa chỉ gửi email (theo khóa quản lý):

TT

Khóa học

Email CV quản lý

Điện thoại

1

CQ51, CQ55

nguyenhoangthanh@hvtc.edu.vn

0983.230.579

Cô Thanh

2

CQ52

thanhgiang@hvtc.edu.vn

0986.119.361

Thầy Giang

3

CQ53

lethuyquynh@hvtc.edu.vn

0979.435.330

Cô Quỳnh

4

CQ54

nguyenkimloan.hvtc@gmail.com

0982.555.390

Cô Loan

5

CQ56

thanhthuy@hvtc.edu.vn

0984.030.672

Cô Thủy

6

LTĐH, ĐH B2

daothilien@hvtc.edu.vn

0912.657.738

Cô Liên

4. Các mốc thời gian cần lưu ý:

Thời gian tiếp nhận đơn: từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022.

- Thời gian công bố danh sách sinh viên đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2022: trước 17h00’ ngày 19/12/2022 (tại website: hvtc.edu.vn).

5. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập: nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2022 thực hiện đúng quy trình và thời gian đã được thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên chủ động liên hệ chuyên viên quản lý các khóa để được

Số lần đọc: 32
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà