Danh mục

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ tư, 28/12/2016 - 10:13

Thông báo về việc cấp ấn phẩm cho sinh viên CQ51 đi thực tập cuối khóa

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN KT & QLCL

 
   

Số: 145/TB - KT&QLCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28  tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v cấp ấn phẩm cho SV CQ51 đi thực tập cuối khoá)

 

                    Kính gửi:          - Ban chủ nhiệm các khoa;

- Văn phòng các khoa chuyên ngành.  

 

Để chuẩn bị tốt cho việc thực tập cuối khoá của sinh viên CQ51 hệ chính quy tập trung, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng đề nghị VPK tổ chức việc cấp phát ấn phẩm cho các lớp SV theo trình tự thời gian sau:

* Giấy giới thiệu:

                - Cấp cho sinh viên từ 08/12/2016 (01 bản/1 SV). Nộp về VPK ngày 18/1/2017.

                - Những SV chưa liên hệ được hoặc phải thay đổi địa điểm thực tập đã liên hệ trong thời gian trên và những SV từ khoá trước về thực tập cùng CQ51 thì được cấp bổ sung thêm GGT song thời hạn thu về không được chậm quá thời hạn đã ghi trên giấy.          

Lưu ý: 

 - Giấy giới thiệu phải được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ.

 (Khoa cấp và quản lý số GGT của SV theo DS lớp; SV được cấp lại ghi  lý do cấp: cấp lại lần2).

  - Đối với SV khoá trước về thực tập cùng CQ51: VPK yêu cầu SV gặp Ban KT & QLCL;đ/c Giang (khoá 48), đ/c Tâm (khoá 49)và đ/c Loan ( khóa 50) để kiểm tra điều kiện thực tập, xác định và hướng dẫn cho những SV diện phải làm hợp đồng; Chỉ cấp giấy tờ khi SV đã đủ điều kiện và đã làm xong mọi thủ tục cần thiết.

  - Khoa quản lý địa chỉ thực tập của từng SV để tiện liên hệ khi cần thiết (thông qua Ban cán sự lớp để thu và lưu giữ bản photo GGT đã có ý kiến của cơ sở thực tập ).

- Chú ý: Sinh viên không đủ điều kiện đi thực tập thì giấy giới thiệu không có giá trị.

 Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu KT&QLCL

 TRƯỞNG BAN KT&QLCL

 

ThS. Phạm Trung Kiên

Số lần đọc: 18
Các bài đã đăng
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà