Tìm
Đối tác quốc tế
Thứ hai, 08/03/2021 - 16:22

Các Dự án quốc tế đã và đang triển khai

Dự án Đào tạo Việt - Lào (thuộc Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào) 

Dự án Liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) 

Dự án liên kết đào tạo quốc tế

Dự án Nâng cao năng lực đào tạo về Tài chính công và Thống kê kinh tế (FSP)

Dự án đào tạo cán bộ bảo hiểm (ASSUR)

Dự án DIREG, Canada

Dự án Sasakawa, Nhật Bản

Dự án đào tạo Giám đốc doanh nghiệp (ASEM)

Dự án Trung tâm Đào tạo bảo hiểm Việt Nam

 

Số lần đọc: 3916
Các bài đã đăng
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 209864
Truy cập Online: 2