Tìm
Văn bản - Quy định về HTQT
Thứ ba, 19/10/2021 - 16:13

Quy định về quản lý công tác Hợp tác quốc tế

Ngày 08 tháng 9 năm 2011, Giám đốc Học viện Tài chính đã ra Quyết định số 696/QĐ-HVTC ban hành Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế. Chi tiết xem tại đây

Số lần đọc: 66
Các bài đã đăng
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 209844
Truy cập Online: 4