Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 13/09/2018 - 9:1

TB: v/v Lịch thi bù học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 128/TB-QLĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018

Căn cứ vào Thông báo số 747/TB-HVTC ngày 26/7/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch học và thi kết thúc học phần Đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019 đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) – chương trình đại trà,

Căn cứ vào Thông báo số 682/TB-HVTC ngày 06/7/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch học và thi các lớp học lại học kỳ phụ năm học 2017-2018,

Căn cứ vào Thông báo số 133/TB-QLĐT ngày 14/12/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2017-2018 hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2,

Căn cứ đề nghị của Bộ môn Giáo dục thể chất ngày 10/9/2018,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi bù học phần Giáo dục thể chất như sau:

1. Nội dung lịch thi bù học phần Giáo dục thể chất (phần thực hành):

Do thời tiết không thuận lợi nên lịch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (phần thực hành) không tổ chức thi được theo lịch thi thông báo (gồm cả ngày thi đã bố trí dự phòng) nên Ban Quản lý đào tạo bố trí lịch thi bù học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa tại sân bãi Học viện Tài chính - Lê Văn Hiến - Đức Thắng  (Lịch thi chéo buổi với lịch học chính khóa áp dụng đối với sinh viên đang đào tạo).

Lịch thi đã thông báo

Lich thi bù

Học phần

(Thực hành)

Nội dung

thông báo của lịch thi

Ghi chú

Ngày thi chính thức

Ngày thi dự phòng

Ngày thi chính thức

Ngày thi dự phòng

28/01/18

-

Chiều

16/9/18

(CN)

17/9/18

 

GDTC1

GDTC3

Lịch thi lại HK1 (2017-2018)

Bố trí đối với SV chưa thi

29/07/18

12/08/18

GDTC1

Lịch thi kỳ phụ 2017-2018

 

16/08/18

07/10/18

GDTC1; GDTC2

GDTC4 (TDDC)

Lịch thi đợt 1 HK1(2018-2019)

Hủy ngày thi dự phòng 07/10/18

07/9/18

GDTC4 (TDDC)

2. Thời gian dự thi: Sáng từ 7h30’, Chiều từ 15h00’.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV chuyên ngành thông báo cho sinh viên biết để thực hiện;

- Bộ môn Giáo dục thể chất chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thi theo lịch thông báo và triển khai việc chấm trả điểm thi sớm về Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng để kịp thời xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa cũ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1738
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà