Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 03/12/2018 - 15:48

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình CQ53 (gồm CQ52 học cùng CQ53)
Số: 1312 /TB-HVTC ngày 03 tháng 12 năm 2018

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo học cùng lúc 2 chương trình năm học 2018-2019, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình CQ53 (gồm CQ52 học cùng CQ53) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SLSV

Thời gian

Hội trường

1

Kế toán doanh nghiệp

21

87 (CQ53)+ 2 (CQ52)

13/01/2018

8h00

A4

             

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 05/01 đến 17/01/2019.

Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thực hiện nội dung báo cáo thực tế lồng ghép theo kế hoạch của chương trình 1.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo qua Khoa QLSV chuyên ngành và trên Website của Học viện Tài chính từ ngày 25/02/2019.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 11/3- 22/6/2019
4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 31/3/2019 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

TT

Chuyên ngành

Mã CN

   Hội trường

1

Kế toán doanh nghiệp

21

A4

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Sinh viên nộp luận văn tốt nghiệp (LVTN)

24/6/19

(sáng từ 8h00)

Tại phòng Lưu trữ (cạnh HT 303 Khu giảng đường A)

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV)

4/8/19

HT kiểm tra VĐ cần sử dụng liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp

3

BM nộp điểm LVTN về Ban KT&QLCL

5/8/19 (Sáng)

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

14/8/19

 

5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

 

21/8/19

 

6

Bế giảng khóa học

Tháng  9/2019

Thông báo chi tiết sau

Ghi chú: Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 53-CT2.

6. Tổ chức thực hiện

- Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

- Lịch khóa luận tốt nghiệp CQ53 học cùng lúc 2 chương trình (gồm CQ52 học cùng CQ53) xem trên Website: hvtc.edu.vn hoặc daotao.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1865
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà