Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 03/12/2018 - 15:57

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ53 (CT1)
Số: 1311/TB-HVTC ngày 03 tháng 12 năm 2018

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ53 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

      1

Quản lý tài chính công

01

167

18/12/2018

18h00

700

 

2

Thuế

02

158

21/12/2018

18h00

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

112

17/12/2018

7h30

700

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

159

17/12/2018

13h30

700

 

5

Tài chính quốc tế

08

163

17/12/2018

18h00

700

 

6

Tài chính doanh nghiệp

11

717

21/12/2018

7h30

700

 

7

Ngân hàng

15

416

21/12/2018

13h30

700

 

8

Thẩm định giá & KDBĐS

16

69

21/12/2018

18h00

101

 

9

Phân tích chính sách TC

18

66

21/12/2018

18h00

A3

 

10

Đầu tư tài chính

19

70

21/12/2018

18h00

201

 

11

Kế toán doanh nghiệp

21

399

19/12/2018

7h30

700

21.01-10

389

19/12/2018

13h30

700

21.11-20

12

Kiểm toán

22

365

19/12/2018

18h00

700

 

13

Kế toán công

23

147

20/12/2018

7h30

700

 

14

Quản trị doanh nghiệp

31

114

22/12/2018

18h00

700

 

15

Marketing

32

113

20/12/2018

18h00

700

 

16

Tin học tài chính kế toán

41

157

18/12/2018

7h30

700

 

17

Tiếng Anh TCKT

51

129

18/12/2018

13h30

700

 

18

Kinh tế nguồn lực tài chính

61

54

18/12/2018

18h00

205A

 

19

Kinh tế đầu tư tài chính

62

58

18/12/2018

18h00

205B

 

20

Kinh tế luật

63

63

18/12/2018

18h00

A3

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 05/01 đến 17/01/2019.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 21/12/2018 để bố trí hội trường.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 18/01/2019.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 11/2 - 25/5/2019.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 10/3 & 17/3/2019 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 10/3/2019 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

53.01

101,102,104

 

6

53.15

404,405,406,407

2

53.02

501,502,503

 

7

53.16

A10

3

53.05

201,204,205A

 

8

53.19

A11

4

53.08

301,303,304

 

9

53.31

305A,305B,306

5

53.11

A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

 

10

53.32

507,508

6

53.11

401,402,403

 

11

53.63

408

* Ngày 17/3/2019 (Chủ nhật)

1

53.03

305A,305B, 306

 

5

53.23

404,405,406

2

53.18

102

 

6

53.41

A2,101,104

3

53.21

A3,A4,A5,A6,A7

 

7

53.51

205A,205B,206

 

53.21

201,204,301,303,304,401,402,403

 

8

53.61

408

4

53.22

501,502,503,507

 

9

53.62

A8

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

(Sáng từ 8h00; Chiều từ 13h00)

27/5/19

Tại Khoa QLSV c/ngành liên quan

 

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan).

Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp

06/6/19

 

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

07/6/19

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

17/6/19

 

  5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

25/6/19 (Sáng)

 

6

Bế giảng khóa học

Tháng 8 /2019

Thông báo chi tiết sau

Ghi chú: - Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2019. Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 1 tuần.

- Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 53-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

- Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 - Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ53 (CT1) xem trên Website: hvtc.edu.vn  hoặc daotao.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT &QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4244
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà