Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 05/12/2018 - 13:35

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp CQ56.06CL, 09CL, 11CL, 21CL, 22CL
Số: 183/TB-QLĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 173/TB-QLĐT ngày 22/11/2018 của Ban Quản lý đào tạo v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019;

Căn cứ vào chương trình triển khai kế hoạch “Ngày ACCA tại Học viện Tài chính” của Học viện Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) theo đề xuất của ACCA ngày 19/11/2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần đối với các lớp CQ56.06CL, 09CL, 11CL, 21CL, 22CL như sau:

TT

Học phần/ Môn học

Khóa/lớp

Lịch thi đã thông báo

Lịch thi điều chỉnh mới

Ngày thi

Giờ thi

Ngày thi

Giờ thi

HT thi

1

Tiếng Anh cơ bản (giảng bằng Tiếng Anh)

56.06CL+ 09CL

20/12/18

Từ 13h30

(cả buổi)

21/12/18

15h15-17h30
thi nghe,đọc, viết

18h00-20h00
thi nói

303-ĐT

56.11CL

Không thay đổi

56.21CL

Không thay đổi

56.22CL

Không thay đổi

Ghi chú:

- Hội trường chỉ đạo thi từ 18h00 - 20h00 ngày 21/12/2018 ở Khu vực Lê Văn Hiến - Đức Thắng tại Phòng nước GV A1.

- Các thông tin khác liên quan đến lịch thi (số tín chỉ, lớp tín chỉ, hội trường thi,…) đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên các lớp nêu trên biết để thực hiện.

- Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức thi theo lịch thông báo điều chỉnh mới.

- Ban QTTB mở cửa hội trường thi theo lịch điều chỉnh mới và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thi.

- Ban TCKT thực hiện chế độ thanh toán tiền coi thi, trực tổ chức thi đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2422
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà