Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 19/12/2018 - 17:12

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo
Số: 191/TB-QLĐT ngày 17 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 682/TB-HVTC ngày 06/07/2018 v/v tổ chức học và thi  kết thúc học phần đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) học kỳ phụ năm học 2017 – 2018 ( chương trình đại trà và chất lượng cao);

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HVTC ngày 26/7/2018 v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) – chương trình đại trà;

Căn cứ Thông báo số 748/TB-HVTC ngày 26/7/2018 của Giám đốc Học viện về việc Tổ chức học và thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018- 2019 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ53( gồm CQ52 học cùng), CQ54, CQ55;

Căn cứ Thông báo số 123/TB-QLĐT ngày 07/9/2018 của Ban Quản lý đào tạo về việc Lịch thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thông báo số 1070/TB-HVTC ngày 03/10/2018 v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù - chương trình đại trà;

Căn cứ Thông báo số 173/TB-QLĐT ngày 22/11/2018 của Ban Quản lý đào tạo về việc Lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ I năm học 2018-2019

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các HP/MH học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian thi lại:

- Thi lại các hệ đào tạo (gồm cả sinh viên Lào) từ ngày 26/12/2018 - 20/01/2019 đối với các hệ (Có lịch thi chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

- Sinh viên Lào (thi lại lần 3) và sinh viên các hệ trùng lịch thi sẽ được tổ chức thi lại từ ngày 21/01 - 23/01/2019.

- Thi vét đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi theo quy định trước khi xét tốt nghiệp (Dự kiến tháng 05/2019. Lịch cụ thể ban QLĐT thông báo sau).

2. Địa điểm thi lại: Sinh viên các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, P.Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện và thủ tục đăng ký thi lại:

 - Sinh viên thi lại các HP/MH thuộc học kỳ I năm học 2018 - 2019 các hệ: ĐH chính quy (CT1+CT2), LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp do Học viện quản lý) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại VPK QLSV liên quan.

- Sinh viên hệ LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp học tại ĐVLK) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại ĐVLK.

- Sinh viên Lào, sinh viên các hệ trùng lịch thi lại trong học kỳ I năm học 2018 - 2019; sinh viên các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù), sinh viên các hệ còn quyền thi ở các học kỳ trước đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL.

- Thời gian nộp lệ phí thi lại theo quy định ít nhất trước 3 ngày kể từ ngày bắt đầu thi lại HP/MH (trừ thứ 7&CN).

- Hội trường thi và Hội trường chỉ đạo thi: Ban KT&QLCL thông báo sau.

- Lịch thi lại được thông báo trên Website: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV/ĐVLK liên quan.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 28401
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà