Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 06/03/2019 - 9:7

TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp hệ LTĐH khóa 20 (TS đợt 2, đợt 3/2017) và hệ ĐHVB2 khóa 17 (TS đợt 2/2017)
Số: 186/TB-HVTC ngày 05 tháng 3 năm 2019

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với hệ  LTĐH khóa 20 và hệ ĐHVB 2 khóa 17 (TS đợt 2, đợt 3/2017) như sau:

1. Nội dung khóa luận tốt nghiệp (Có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Đối tượng khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên hệ LTĐH khóa 20 và ĐHVB2 khóa 17 (TS đợt 2, đợt 3/2017) học tại Học viện Tài chính (Trường THCS Việt Úc, Mỹ Đình) và học tại đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính (Trường Trung cấp Thái Nguyên,Cầu Giấy, Hà Nội; Trường CĐ Công thương, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Sinh viên hệ LTĐH và ĐHVB2 khóa cũ còn quyền học tại Học viện chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp trước 01 tuần.

3. Tổ chức thực hiện:

Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch khóa luận tốt nghiệp hệ LT ĐH khóa 20 và hệ ĐH VB 2 khóa 17 (TS đợt 2, đợt 3/2017) thông báo trên Website:www.hvtc.edu.vn hoặc www.hvtc.edu.vn/daotao và tại các Khoa QLSV/ĐVHTĐT liên quan.        

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1809
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà