Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 17/06/2019 - 14:54

TB: v/v Điều chỉnh hội trường thi Đợt 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 94/TB-QLĐT ngày 17 tháng 06 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 81/TB-QLĐT ngày 20/05/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đề nghị của Ban Quản trị thiết bị về việc điều chuyển hội trường 406 bị ngập nước do tầng 5 thi công,

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường thi 406-ĐT như sau:

TT

Bộ môn

Thông tin lịch thi đã thông báo

HT thi điều chỉnh mới

Môn thi

Khóa/lớp

CN

Ngày thi

Giờ thi

HT thi

(theo lớp tín chỉ)

1.

Kinh tế học

Kinh tế vĩ mô

CQ56.11

18/06

07h30

406-ĐT

HT700

2.

Những NL cơ bản của CN Mác - Lênin

Những NLCB của CN Mác Lênin 2

CQ56.22

09h45

406-ĐT

HT700

3.

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng 2

CQ56.21

13h30

406-ĐT

HT700

4.

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế

CQ54.15

19/6

 

09h45

406-ĐT

HT700

5.

Tin học Tài chính kế toán

Tin học ứng dụng

CQ54.62

13h30

406-ĐT

HT700

6.

Kế toán Quản trị

Tổ chức công tác kế toán trong DN

CQ54.22

15h45

406-ĐT

HT700

7.

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất 2

CQ55.21

20/06

 

07h30

406-ĐT

HT700

8.

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất 2

CQ55.21

09h15

406-ĐT

HT700

9.

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất 5 (Bơi lội)

CQ54.51

21/06

07h30

406-ĐT

HT700

10.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh cơ bản 1

CQ56.02

09h30

406-ĐT

HT700

11.

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng 2

CQ56.63

13h30

406-ĐT

HT700

12.

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng 2

CQ56.41

15h15

406-ĐT

HT700

 

 

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch hội trường đã thông báo điều chỉnh.

- Ban QTTB:

+ Phối hợp với các Bộ môn liên quan để điều chỉnh lại hội trường thi theo lịch mới thông báo.

+ Cử cán bộ trực mở cửa hội trường điều chỉnh mới, trực khu vực hội trường 406-ĐT để hướng dẫn sinh viên dự thi và học không nắm được lịch thông báo điều chỉnh hội trường.

+ Chuẩn bị bảng thông báo và dán thông tin điều chuyển hội trường tại khu vực hội trường 406-ĐT để thông báo thông tin kịp thời cho sinh viên biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB  để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1918
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà