Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 29/11/2019 - 8:7

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ54 (CT1)
Số: 1331/TB-HVTC ngày 28 tháng 11 năm 2019

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ54 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

      1

Quản lý tài chính công

01

165

19/12/2019

13h30

700

 

2

Thuế

02

156

21/12/2019

7h30

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

123

17/12/2019

18h00

700

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

154

20/12/2019

18h00

700

 

5

Tài chính quốc tế

08

140

19/12/2019

7h30

700

 

6

Tài chính doanh nghiệp

11

563

20/12/2019

7h30

700

 

85

20/12/2019

13h30

104

CLC

7

Ngân hàng

15

273

21/12/2019

18h00

700

 

8

Thẩm định giá & KDBĐS

16

74

18/12/2019

18h00

401

 

9

Phân tích chính sách TC

18

71

18/12/2019

18h00

403

 

10

Đầu tư tài chính

19

65

18/12/2019

18h00

404

 

11

Kế toán doanh nghiệp

21

398

18/12/2019

7h30

700

21.01-09

364

18/12/2019

13h30

700

21.11-20

70

18/12/2019

18h00

104

CLC

12

Kiểm toán

22

377

20/12/2019

13h30

700

 

13

Kế toán công

23

121

18/12/2019

18h00

700

 

14

Quản trị doanh nghiệp

31

96

21/12/2019

18h00

204

 

15

Marketing

32

124

21/12/2019

13h30

700

 

16

Tin học tài chính kế toán

41

115

16/12/2019

7h30

700

 

17

Tiếng Anh TCKT

51

168

19/12/2019

18h00

700

 

18

Kinh tế & QL nguồn lực tài chính

61

69

19/12/2019

18h00

A3

 

19

Kinh tế đầu tư tài chính

62

119

19/12/2019

18h00

506

 

20

Kinh tế luật

63

71

19/12/2019

18h00

A2

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 23/12 đến 05/01/2020.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 20/12/2019 để bố trí hội trường.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 03/02/2020.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 10/2 - 23/5/2020.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 8/3 & 15/3/2020 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 8/3/2020 (Chủ nhật)                                                                        

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

54.01

A2,A3,A4,A5

 

6

54.15

   504,505,506

2

54.02

204,205A,205B,206

 

7

54.16

507

3

54.05

304, 305A,305B,306

 

8

54.19

508

4

54.08

501,502,503

 

9

54.31

A6,A7

5

54.11

401,402,403, 404, 405,406,407,408

 

10

54.32

509,510

 

 

307CLC, 308CLC

 

11

54.63

A8,A9

* Ngày 15/3/2020 (Chủ nhật)

1

54.03

204, 205A, 205B, 206

 

5

54.23

501, 502, 503

2

54.18

504

 

6

54.41

505, 506, 507

3

54.21

303, 304, 305A, 305B, 306, 401, 402, 403

 

7

54.51

A4, A5, A6

 

 

404, 307 CLC, 308 CLC

 

8

54.61

508

4

54.22

405, 406, 407, 408

 

9

54.62

509, 510

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

25/5/2020

Tại Văn phòng Bộ môn

chuyên ngành liên quan

 

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan). Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp

07/6/2020

 

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

08/6/2020

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

12/6/2020

 

  5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

18/6/2020 (Sáng)

 

6

Bế giảng khóa học

Tháng  8 /2020

Lịch chi tiết thông báo sau

Ghi chú: - Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2020. Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 2 tuần.

Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 54-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ54 (CT1) xem trên Website: www.hvtc. edu.vn/daotao hoặc www.hvtc. edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 14146
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà