Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 04/12/2023 - 9:13

TB: v/v kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ58 (CT1)
Số: 2128/TB-HVTC ngày 30 tháng 11 năm 2023

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ58 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL SV

Thời gian

HT

Ghi

chú

      1.

Quản lý tài chính công

01

80

7h30

25/12/2023

D201

 

2.

Thuế

02

163

18h00

23/12/2023

700

 

3.

Tài chính bảo hiểm

03

61

7h30

24/12/2023

401-ĐT

 

4.

Hải quan & NV ngoại thương

05

138

13h30

23/12/2023

D201

 

5.

Tài chính quốc tế

08

216

13h30

23/12/2023

700

 

6.

Phân tích tài chính

09

155

7h30

23/12/2023

D201

 

7.

Tài chính doanh nghiệp

11

428

7h30

23/12/2023

700

 

8.

Ngân hàng

15

282

7h30

25/12/2023

700

 

9.

Thẩm định giá TS & KDBĐS

16

46

7h30

24/12/2023

PH.A1

 

10.

Phân tích chính sách TC

18

51

7h30

24/12/2023

403-ĐT

 

11.

Đầu tư tài chính

19

79

7h30

24/12/2023

405-ĐT

 

12.

Kế toán doanh nghiệp

21

422

7h30

24/12/2023

700

21.01-10

333

13h30

24/12/2023

700

21.11-18

13.

Kiểm toán

22

321

18h00

28/12/2023

700

 

14.

Kế toán công

23

88

7h30

24/12/2023

404-ĐT

 

15.

Quản trị doanh nghiệp

31

122

13h30

25/12/2023

D201

 

16.

Marketing

32

160

13h30

25/12/2023

700

 

17.

Tin học tài chính kế toán

41

172

7h30

26/12/2023

700

 

18.

Tiếng Anh TCKT

51

191

13h30

26/12/2023

700

 

19.

Kinh tế & QL NLTC

61

89

7h30

24/12/2023

406-ĐT

 

20.

Kinh tế đầu tư tài chính

62

169

7h30

27/12/2023

700

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 29/12/2023 đến 15/01/2024 (hoặc do điều kiện bộ môn mời báo cáo viên).

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 10/12/2023 để bố trí hội trường.

3. Xét điều kiện thực tập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:                 

Họp Hội đồng xét điều kiện đi thực tập: 18/01/2024. Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC và qua Khoa QLSV chuyên ngành trước ngày 23/01/2024.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 29/1 - 25/5/2024.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 17/3/2024 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 17/3/2024 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1.

58.01

A201

 

13.

58.21

C201, C202, C203, C204, C301, C302, C303, C304, C401, C402, C403, C404, C501, C502, C503, C504, C601, C602

2.

58.02

A202,A203

 

3.

58.03

A301

4.

58.05

A302, A303

5.

58.08

A401, A402, A403

 

14.

58.22

C603,C604,C701,C702,C703,C704,B702,B703

6.

58.09

A501, A502

7.

58.11

B201, B202, B203, B301, B302

 

15.

58.23

B503

8.

58.15

B303, B401, B402, B403

 

16.

58.31

A601, A602

9.

58.16

A503

 

17.

58.32

A701, A702

10.

58.18

B501

 

18.

58.41

D201

11.

58.19

B502

 

19.

58.51

D401, D402,D403

12.

58.62

B602,B603

 

20.

58.61

B601

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1.

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

Tại Văn phòng Bộ môn chuyên ngành liên quan và Cổng www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

27/5/2024

 

2.

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan, lấy Mẫu Danh sách kiểm tra tại Ban KT&QLCL). Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QTTB&ĐTXD để bố trí phù hợp

10/6/2024

 

3.

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

14/6/2024

 

4.

SV nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

17-19/6/2024

 

5.

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

26-28/6/2024

 

6.

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

20/7/2024

 

7.

Bế giảng khóa học

Tháng  8 /2024

Lịch chi tiết thông báo sau

Ghi chú: Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 2 tuần.

Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 58-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch kế hoạch khóa luận tốt nghiệp xem trên Website: www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB và ĐTXD để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 20008
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà