Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 04/12/2019 - 14:22

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo
Số: 170/TB-HVTC ngày 04 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 737/TB-HVTC ngày 04/07/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học Học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù;

Căn cứ Thông báo số 818/TB-HVTC ngày 24/07/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019- 2020 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ54, CQ55, CQ56;

Căn cứ Thông báo số 817/TB-HVTC ngày 24/07/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù;

Căn cứ Thông báo số 81/TB-QLĐT ngày 06/09/2019 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ I năm học năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 1122/TB-HVTC ngày 01/10/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (gồm cả Chất lượng cao);

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ I năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 165/TB - QLĐT ngày 22/11/2019 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học năm học 2019 - 2020;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Thời gian thi lại:

- Thi lại các hệ đào tạo (gồm cả sinh viên Lào) từ ngày 26/12/2019 - 12/01/2020 đối với các hệ (Có lịch thi chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào (thi lại lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức thi lại vào chiều ngày 12/01/2020 (SV đăng ký thi lại trước ngày 07/01/2020 tại Ban KT&QLCL).

- Thi vét đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi theo quy định trước khi họp Hội đồng xét tốt nghiệp (Dự kiến tổ chức thi vét vào tháng 05/2020. Lịch cụ thể ban QLĐT thông báo vào tháng 04/2020).

2. Địa điểm và hội trường thi lại:

- Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính.

- Hội trường thi lại do Ban KT&QLCL bố trí và thông báo trên Website. Sinh viên chủ động xem thông báo lịch hội trường thi lại trước ngày thi.

3. Điều kiện và thủ tục đăng ký thi lại:

 - Sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa đăng ký và nộp lệ phí thi lại các học phần/môn học thuộc học kỳ I năm học 2019 - 2020 tại Văn phòng khoa QLSV liên quan.

- Sinh viên hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 đăng ký và nộp lệ phí thi lại các học phần/môn học tại địa điểm học.

- Sinh viên các hệ đào tạo (gồm cả sinh viên Lào) trùng lịch thi lại trong học kỳ I năm học 2019 - 2020; sinh viên các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi ở các học kỳ trước đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL.

- Lệ phí thi lại nộp theo quy định hiện hành và sinh viên chủ động nộp lệ phí ít nhất trước 5 ngày kể từ ngày bắt đầu thi lại học phần/môn học theo lịch thông báo (trừ ngày thứ 7&CN) để các đơn vị liên quan lập danh sách sinh viên thi lại kịp thời gửi các Bộ môn liên quan.

- Lịch thi lại được thông báo trên Website (hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn), tại các Khoa QLSV liên quan và tại các địa điểm học.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 28485
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà