Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 16/01/2020 - 21:56

TB: v/v Tổ chức thi lại bổ sung các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi
Số: 04/TB-QLĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020

Căn cứ kết luận của Giám đốc Học viện Tài chính tại cuộc họp xét điều kiện thực tập tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 54 (CQ54) và các khóa cũ các hệ ngày 14/01/2020;

Để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành kịp thực tập tốt nghiệp cùng hệ đại học chính quy khóa 54. Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) thông báo lịch thi lại bổ sung đối với sinh viên còn quyền thi như sau:

1.  Đối tượng dự thi lại bổ sung: Sinh viên CQ54 khóa cũ các hệ còn quyền thi lại các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành.

2. Thời gian thi:  Ngày 06/02/2020 (Thứ 5)

3. Địa điểm thi: Số 58 - Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - HN.

4. Lịch đăng ký và lệ phí thi:

- Lịch đăng ký dự thi: Ngày 03/02 04/02/2020 tại P102 Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (KT&QLCL).

- Lệ phí thi lại: 30.000đ/SV/học phần hoặc môn học.

5. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

5.1. Ban Quản lý đào tạo

- Thông báo lịch tổng thể thi lại bổ sung các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành đối với sinh viên CQ54 và khóa cũ các hệ còn quyền thi lại theo quy định hiện hành.

- Cung cấp số lượng hội trường thi lại để Ban KT&QLCL tổ chức lập lịch thi và hội trường thi chi tiết.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi lại bổ sung theo kế hoạch.

5.2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Tổ chức nhận đơn đăng ký thi lại của sinh viên và kiểm tra điều kiện dự thi đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký dự thi lại các học phần/môn học để tổ chức lập lịch thi và hội trường thi chi tiết, thông báo lịch thi trên Website của Học viện và gửi các Khoa QLSV liên quan để thông báo cho sinh viên biết thông tin kịp thời.

- Tổ chức thu lệ phí thi và quyết toán lệ phí thi với Ban TCKT.

- Chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Phối hợp với các Bộ môn chuyên ngành liên quan để tổ chức thi đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi lại (nếu có).

5.3. Ban Quản trị thiết bị

- Mở cửa hội trường thi lại theo lịch thông báo của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thi lại (nếu có)

5.4. Ban Tài chính kế toán

Phối hợp và thực hiện việc thanh quyết toán lệ phí thi lại các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành với Ban KT&QLCL kịp thời.

5.5. Các đơn vị QLSV và Bộ môn chuyên ngành

- Các đơn vị QLSV liên quan thông báo lịch thi lại bổ sung các môn nghiệp vụ chuyên ngành cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn chuyên ngành liên quan tổ chức thi thi lại như thi lần đầu; chấm thi và trả điểm thi chậm nhất 15h00ngày 08/02/2020 (Thứ 7) để tạo điều kiện cho Ban KT&QLCL cập nhật sớm điểm thi lại và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp bổ sung báo cáo Ban GĐHV kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2591
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà