Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 08/05/2020 - 22:21

TB: v/v Lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các khóa/lớp tạm dừng lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 44/TB-QLĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 29/TB-QLĐT ngày 27/3/2020; số 30/TB-QLĐT ngày 03/4/2020 của Ban Quản lý đào tạo về việc tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học, Đại văn bằng 2; học cùng lúc hai chương trình; học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ II năm học 2019-2020;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các khóa/lớp tạm dừng lịch thi từ ngày 20/3/2020-- 20/4/2020 như sau:

1. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với hệ Liên thông đại học (Phụ lục 1).

2. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với hệ Đaị học văn bằng 2 (Phụ lục 2).

3. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; lớp học cùng lúc 2 chương trình (Phụ lục 3).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan; các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5332
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà