Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ bảy, 30/05/2020 - 7:52

TB: v/v Điều chỉnh lịch hội trường 700 và hội trường thi đối với các học phần/môn học giảng dạy đợt 2 học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 57/TB-QLĐT ngày 27 tháng 05 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 517/TB-HVTC ngày 13/05/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chúc thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2019-2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Tài chính về việc sử dụng hội trường phục vụ thi thăng hạng giảng viên chính của Bộ Tài chính tại Học viện Tài chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch điều chỉnh hội trường 700 và hội trường thi các học phần/môn học giảng dạy đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

1. Điều chuyển hội trường thu bài tiểu luận, bài tập lớn:

Ngày tháng

Bộ môn

Hội trường tổ chức thu bài thi

HT đã

thông báo

HT điều chỉnh mới

Sáng

04/6/20

Phân tích tài chính

700

A4 –ĐT; A5-ĐT;A6-ĐT; A7-ĐT;

 A8-ĐT;A9-ĐT;A10-ĐT; A11-ĐT

Quản trị kinh doanh

700

B1-ĐT;B2-ĐT;B3-ĐT;B4-ĐT

Kinh tế đầu tư tài chính

700

508-ĐT

Định giá tài sản

700

501-ĐT;502-ĐT;503-ĐT;507-ĐT

Phân tích chính sách tài chính

700

504-ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều chuyển hội trường thi kết thúc học phần/môn học

 

TT

Học phần/

Môn học

Khóa/lớp tín chỉ

Ngày thi

Giờ thi

Hội trường

thi kết thúc học phần

HT đã

thông báo

HT điều chỉnh mới

1

Kiểm toán căn bản (Audit and Assurance)

55.21CL.1_LT1

04/06

09h45

101-ĐT

202-ĐT

55.21CL.1_LT2

102-ĐT

203-ĐT

55.21CL.2_LT1

103-ĐT

207-ĐT

55.21CL.2_LT2

107-ĐT

208-ĐT

55. 21CL.3_LT1

108-ĐT

301-ĐT

2

Cơ sở dữ liệu 1

56.41.1_LT3

04/06

09h45

104-ĐT

303-ĐT

3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Probability and Mathematical Statistics)

56.06CL.1_LT

04/06

15h45

101-ĐT

301-ĐT

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Probability and Mathematical Statistics)

56.09CL.1_LT

04/06

15h45

102-ĐT

302-ĐT

TT

Học phần/

Môn học

Khóa/lớp tín chỉ

Ngày thi

Giờ thi

Hội trường

thi kết thúc học phần

HT đã

thông báo

HT điều chỉnh mới

5

Lý thuyết XS và TK Toán

56.31.1_LT1

04/06

15h45

104-ĐT

303-ĐT

6

Nguyên lý kế toán

56.18.1_LT2

05/06

13h30

104-ĐT

A4-ĐT

7

Nguyên lý kế toán

56.03.2_LT1

05/06

15h45

104-ĐT

A4-ĐT

8

Lịch sử các HTKT

57.21.4_LT2

06/06

07h30

104-ĐT

A4-ĐT

9

Lịch sử các HTKT

57.21.6_LT1

06/06

07h30

204-ĐT

A5-ĐT

10

Lịch sử các HTKT

57.21.6_LT2

06/06

07h30

206-ĐT

A6-ĐT

11

Lịch sử các HTKT

57.21.9_LT1

06/06

09h15

204-ĐT

A5-ĐT

12

Lịch sử các HTKT

57.21.9_LT2

06/06

09h15

206-ĐT

A6-ĐT

13

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.06CL.1_LT

06/06

 

09h45

 

207-ĐT

301-ĐT

14

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.09CL.1_LT1

06/06

 

09h45

 

101-ĐT

302-ĐT

15

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.09CL.1_LT2

06/06

 

09h45

 

102-ĐT

307-ĐT

16

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.22CL.1_LT1

06/06

 

09h45

 

103-ĐT

308-ĐT

17

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.22CL.1_LT2

06/06

 

09h45

 

107-ĐT

305A-ĐT

18

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.22CL.2_LT1

06/06

 

09h45

 

108-ĐT

305B-ĐT

19

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

57.22CL.2_LT2

06/06

 

09h45

 

201-ĐT

205A-ĐT

20

Kinh tế vi mô 1

57.63.1_LT2

06/06

09h45

104-ĐT

A4-ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan tổ chức thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch thông báo điều chỉnh nêu trên và thông báo cụ thể cho sinh viên về hội trường thu bài tập lớn, tiểu luận.

- Ban Quản trị thiết bị mở cửa các Hội trường theo lịch thông báo điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2955
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà