Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 09/06/2020 - 16:58

TB: v/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với hệ Đại học văn bằng hai Khóa 18 (tuyển sinh đợt 2/2018)
Số: 648/TB-HVTC ngày 09 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-HVTC ngày 15/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy; Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/05/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Giao kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban QLĐT thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với hệ Đại học văn bằng hai khóa 18 (tuyển sinh đợt 2/2018) như sau:

1. Đối tượng học học phần thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên hệ Đại học văn bằng hai: BC18.21.03 (tuyển sinh đợt 2/2018).  

- Sinh viên các hệ đào tạo đại học khóa cũ còn quyền học tại Học viện có nhu cầu đăng ký học học phần thực tập tốt nghiệp chủ động liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P110 - Đ/c Sơn) hoặc gửi thông tin qua email: nguyenbasonhvtc@gmail.com) trước ngày 16/6/2020.

2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:  (Lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Khoa, Ban, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nội dung khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo quy định hiện hành.

- Thông tin kế hoạch khóa luận tốt nghiệp thông báo trên Website: hvtc.edu.vn hoặc aof.edu.vn/daotao và tại Khoa quản lý sinh viên liên quan.        

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 953
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà