Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 23/06/2020 - 14:51

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo
Số: 73/TB-HVTC ngày 17 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1214/TB-HVTC ngày 25/10/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ54, CQ55, CQ56;

Căn cứ Thông báo số 1435/TB-HVTC ngày 26/12/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 268/TB-HVTC ngày 18/03/2010 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (gồm cả Chất lượng cao);

Căn cứ Thông báo số 517/TB-QLĐT ngày 13/05/2020 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 và đợt 2 học kỳ II năm học năm học 2019-2020;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các học phần/môn học học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức thi lại:

- Thi lại các hệ Đào tạo (Đại học chính quy, Liên thông đại học, Văn bằng 2 đào tạo theo tín chỉ) được tổ chức từ ngày 30/7 - 21/8/2020. (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức vào ngày 30 - 31/8/2020 (yêu cầu sinh viên đăng ký và nộp lệ phí ngày 27/8 tại Ban Khảo thí & QLCL)

- Lịch thi lại được thông báo trên Website của Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn.

2.  Địa điểm và Hội trường thi lại:

- Địa điểm: thi lại các hệ đào tạo (Đại học chính quy, Liên thông đại học, Văn bằng 2 đào tạo theo tín chỉ) tổ chức tại Học viện Tài chính (địa chỉ: số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

- Hội trường thi lại: Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & QLCL phụ trách sắp xếp và công bố. Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng và thủ tục đăng ký thi lại:

3.1. Đối với sinh viên học chính khóa (Học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo lớp tín chỉ):

- Sinh viên không phải đăng ký thi;

- Hệ Đại học chính quy nộp lệ phí thi tại Văn phòng khoa quản lý sinh viên;

- Hệ Liên thông đại học, Văn bằng 2 đại học (đào tạo theo tín chỉ) nộp lệ phí thi tại địa điểm học.

3.2. Đối với sinh viên khóa cũ còn thời gian đào tạo tại Học viện; Sinh viên các lớp học lại, cải thiện, học bù, học ghép lớp chính khóa còn quyền thi các học phần/môn học ở các học kỳ trước:

- Sinh viên phải đăng ký thi và nộp lệ phí thi tại Ban Khảo thí & QLCL trước 05 ngày thi (không tính thứ 7, chủ nhật) của học phần/môn học có trong lịch thi của thông báo này.

(Sinh viên tham gia thi theo lịch thi đã thông báo, trên lịch thi Ban Khảo thí & QLCL đã ghi rõ ký hiệu: TT - trái tuyến, sinh viên tự đảm bảo việc chống trùng lịch thi).

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & QLCL để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

* Ghi chú:

- Lệ phí thi lại được thu theo quy chế hiện hành.

Số lần đọc: 54
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà