Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 24/09/2020 - 10:14

TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 55 Chương trình chất lượng cao
Số: 1096/TB-HVTC ngày 24 tháng 09 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-HVTC ngày 15/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy; Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 04/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 55 - chương trình chất lượng cao (CQ55CL) như sau:

1. Họp hội đồng xét điều kiện thực tập tốt nghiệp: 01/10/2020

2. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 05/10/2020.

3. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội trường

      1

 Tài chính doanh nghiệp

11CL

122

09/10/2020

8h00’

104-ĐT

2

Kế toán doanh nghiệp

21CL

134

10/10/2020

8h00’

204, 206

4. Báo cáo thực tế tại Học viện:

Ngày 09/10 & 10/10/2020 Sáng từ 8h00’; Chiều từ 13h30’

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội trường

      1

Tài chính doanh nghiệp

11CL

122

10/10/2020

Cả ngày

104-ĐT

2

Kế toán doanh nghiệp

21CL

134

10/10/2020

13h30’

204, 206

5. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 12/10 - 23/01/2021.  

5.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 08/11/20 (CN): Sáng từ 8h00’; Chiều từ 13h30’.

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 08/11/2020 (Chủ nhật)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

Hội trường

1

Tài chính doanh nghiệp

11CL

101-ĐT,102-ĐT

2

Kế toán doanh nghiệp

21CL

103-ĐT,107-ĐT,108-ĐT

5.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

6. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn tốt nghiệp (LVTN)

25/01/2021

Tại Văn phòng Bộ môn

chuyên ngành liên quan

2

Bộ môn nộp điểm luận văn về Ban KT&QLCL

22/02/2021

SV chủ động ôn thi chứng chỉ ACCA

 

3

Kiểm tra vấn đáp LVTN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan, lấy danh sách kiểm tra tại Ban KT&QLCL). Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QTTB để bố trí phù hợp

28/02/2021

 

4

SV nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

25/5-28/5/2021

 

5

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

11/6/2021

 

6

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

18/6/2021

 

7

Bế giảng khóa học

Tháng  8/2021

Lịch chi tiết TBS

 

7. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 55- Chương trình chất lượng cao xem trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 535
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà