Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 14/05/2021 - 16:0

TB: v/v thay đổi thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1) và thi vét học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 515/TB-HVTC ngày 14 tháng 5 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1393/TB-HVTC ngày 04/12/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên CQ 55 (CT1).

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với CQ55 (CT1)

TT

Nội dung công việc Thời gian Ghi chú

1

Sinh viên nộp luận văn/đồ án TN (LVTN, ĐATN)

26,27,28/5/2021

Nộp bản mềm qua phần mềm tín chỉ

04,05,06/6/2021

Nộp bản cứng cho BM

2

Bộ môn nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

09/6/2021

 

4

Sinh viên nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

14,15,16/6/2021

 

5

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

24/6/2021

 

6

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

28/6/2021

 

7

Bế giảng khóa học

8 /2021

Lịch chi tiết thông báo sau

2. Thời gian và địa điểm nộp bản cứng luận văn/đồ án tốt nghiệp

- Ngày 04/6/2021 (thứ Sáu)

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

55.01

A2,A3,A4,A5

 

6

55.15

401,402,403,404,

405,406

2

55.02

A6,A7,A8,A9

7

55.16

206,207

3

55.05

101,102,103,104,107,108

8

55.19

208,301

4

55.08

201,202,203,205A

9

55.31

302,303,304,305A

5

55.09

204, 205B

10

55.32

305B,306,307,308

- Ngày 05/6/2021 (thứ Bảy)

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

55.03

A8,A9,A10,A11

 

6

55.51

107,108,201,202

2

55.18

A2,A3

203,204

3

55.22

302,303,304,305A,305B,306

7

55.61

205A,205B

307,308,401,402

 

8

55.62

206,207

4

55.23

A4,A5,A6,A7

 

9

55.63

208,301

5

55.41

101,102,103,104

 

 

 

 

- Ngày 06/6/2021 (Chủ nhật)

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

55.11

101,102,103,104,107,108, 201, 202

 

2

55.21

208,301,302,303, 304, 305A,

305B,306,307,308,401

402,403,404,405,406

203,204,205A,205B,206,207

Lưu ý:

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sinh viên đến nộp luận văn (đồ án) tốt nghiệp phải thực hiện kê khai y tế trên trang https://tokhaiyte.vn/ hoặc cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại qua phần mềm NCOVI hoặc Bluzone trước ngày đến Học viện 01 đến 02 ngày.

Khi đến nộp luận văn (đồ án) tốt nghiệp sinh viên bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù hợp và rửa tay sát khuẩn trước khi lên hội trường. Sau khi nộp cần tránh tập trung tại Học viện.

3. Lịch thi vét học kỳ II năm học 2020-2021

Lịch thi vét đối với sinh viên khóa CQ55 và các khóa trước còn quyền thi từ ngày 25/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

4. Tổ chức thực hiện

Các khoa, ban, bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB, Trạm Y tế để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 17042
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà