Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 04/06/2021 - 9:13

TB: v/v điều chỉnh bổ sung lịch thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 628/HVTC-QLĐT ngày 04 tháng 06 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 599/TB-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2020 – 2021;

Căn cứ đề nghị của Bộ môn Kinh tế lượng, Bộ môn Marketing, Ban ĐHCLC;

Căn cứ tình hình thực tế đã bố trí lịch thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2020 – 2021, thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi như sau:

1. Điều chỉnh lịch thi hệ Đại học chính quy:

- Điều chỉnh lịch thi học phần Kinh tế lượng đối với các lớp sinh viên CQ57 (Xem phụ lục 01 kèm theo).

- Điều chỉnh lịch thi học phần Marketing căn bản, Quan hệ công chúng đối với các lớp sinh viên CQ57.16 và CQ57.19 (Xem phụ lục 01 kèm theo).

- Điều chỉnh lịch thi học phần Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian đối với lớp CQ56.22CLC; học phần Kỹ năng tư duy phản biện đối với lớp CQ57.06CLC (Xem phụ lục 01 kèm theo).

PHỤ LỤC 01 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Điều chỉnh, bổ sung lịch thi hệ Liên thông ĐH, ĐH Văn bằng 2, Học cùng lúc 2 chương trình:

- Điều chỉnh lịch thi học phần Kinh tế lượng đối với các lớp sinh viên BC20.21, LC23.21 (Xem phụ lục 02 kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

- Bổ sung lịch thi học phần Kiểm toán căn bản đối với lớp sinh viên Học cùng lúc 2 chương trình SNCQ55 (Xem phụ lục 03 kèm theo[XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV, đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch thi đã thông báo điều chỉnh.

- Ban Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin cử người trực và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi theo lịch thi điều chỉnh mới.

- Sinh viên chủ động thời gian ôn thi cho các học phần/môn học trong đợt thi này.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi đã điều chỉnh, bổ sung:

+ Hệ ĐHCQ (đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 0962.961.986).

+ Hệ LTĐH, ĐHVB2, Học CL2CT (đ/c Nga – Ban QLĐT, SĐT 0912.877.669).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 8547
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà