Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 22/07/2021 - 13:38

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các hệ đào tạo
Số: 74/TB-QLĐT ngày 22 tháng 7 năm 2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 1463/TB-HVTC ngày 25/12/2020 của Giám đốc Học viện về Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù;

Căn cứ Thông báo số 170/TB-HVTC ngày 02/03/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 318/TB-HVTC ngày 31/03/2021 của Giám đốc Học viện v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 599/TB-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 628/HVTC-QLĐT ngày 04/06/2021 của Giám đốc Học viện về việc điều chỉnh bổ sung lịch thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2 Học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 763/TB-HVTC ngày 13/07/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch học và lịch thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-QLĐT ngày 21/07/2021 của Ban QLĐT Lịch thi bổ sung học kỳ II (Giai đoạn 2) năm học 2020-2021;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ55, CQ56 học kỳ II năm học 2020-2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2020 – 2021 đối với các hệ đào tạo như sau:

1. Hình thức thi và thời gian tổ chức thi lại:

- Hình thức thi: Thi trực tuyến (Theo Thông báo số 760/TB-HVTC ngày 13/07/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính)

- Thời gian tổ chức thi lại: Từ ngày 02/08-31/08/2021 [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức vào ngày 15/09/2021.

2. Hội trường thi lại:

Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng phụ trách sắp xếp và công bố, sinh viên chủ động theo dõi trên Website Học viện tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký thi lại, hướng dẫn nộp lệ phí thi lại và hình thức nộp bài:

Theo hướng dẫn chi tiết do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 25910
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà