Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 21/12/2021 - 16:42

TB: v/v hội trường báo cáo thực tế CQ56 (CT1) – Hệ đại học chính quy
Số: 163/TB-QLĐT ngày 21 tháng 12 năm 2021

Căn cứ vào Thông báo số 1170/TB-HVTC ngày 02/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với CQ56 (CT1);

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ môn về việc sử dụng hội trường báo cáo thực tế đối với CQ56 (CT1) qua hình thức trực tuyến, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch hội trường đối với các chuyên ngành hệ Đại học chính quy như sau:

TT

 

Chuyên ngành

 

Mã CN

Ngày tháng

Thời gian

ID

1

Quản lý tài chính công

01

07/01/2022

CN

581-058-0112

08/01/2022

2

Thuế

02

08/01/2022

CN

581-058-0113

09/01/2022

3

Tài chính bảo hiểm

03

28/12/2021

CN

581-058-0060

04/01/2022

05/01/2022

4

Hải quan và NVNT

05

04/01/2022

CN

581-058-0058

05/01/2022

06/01/2022

5

Tài chính quốc tế

08

28/12/2021

CN

581-058-0059

04/01/2022

06/01/2022

6

Phân tích tài chính

09

08/01/2022

CN

581-058-0114

09/01/2022

7

Tài chính doanh nghiệp

11

29/12/2021

CN

581-158-0500

8

Ngân hàng

15

27/12/2021

T

581-058-0058

28/12/2021

29/12/2021

30/12/2021

9

Thẩm định giá TS&KD BĐS

16

25/12/2021

CN

581-058-0058

26/12/2021

10

Phân tích chính sách TC

18

07/01/2022

CN

581-058-0115

08/01/2022

11

Đầu tư tài chính

19

27/12/2021

CN

581-058-0116

28/12/2021

08/01/2022

09/01/2022

12

Kế toán doanh nghiệp

21

08/01/2022

CN

581-158-0500

09/01/2022

S

13

Kiểm toán

22

30/12/2021

CN

581-158-0500

14

Kế toán công

23

29/12/2021

CN

581-058-0060

30/12/2021

15

Quản trị doanh nghiệp

31

02/01/2022

CN

581-058-0058

03/01/2022

16

Marketing

32

08/01/2022

CN

581-058-0117

09/01/2022

17

Tin học TCKT

41

06/01/2022

CN

581-058-0118

07/01/2022

08/01/2022

18

Tiếng Anh TCKT

51

28/12/2021

C

581-058-0112

19

Kinh tế &QL NLTC

61

08/01/2022

CN

581-058-0119

09/01/2022

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

08/01/2022

CN

581-058-0120

09/01/2022

21

Kinh tế Luật

63

09/01/2022

CN

581-058-0112

Ghi chú: Ký hiệu: S (sáng); C (chiều); T (tối); CN (cả ngày).

Số lần đọc: 10630
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà