Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 28/11/2022 - 15:26

TB: v/v kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ57 (CT1)
Số: 1384/TB-HVTC ngày 28 tháng 11 năm 2022

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ57 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL SV

Thời gian

HT

Ghi

chú

1

Quản lý tài chính công

01

157

7h30

26/12/2022

700

 

2

Thuế

02

155

13h30

26/12/2022

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

156

18h00

26/12/2022

700

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

149

7h30

27/12/2022

700

 

5

Tài chính quốc tế

08

205

13h30

27/12/2022

700

 

6

Phân tích tài chính

09

122

7h30

28/12/2022

700

 

7

Tài chính doanh nghiệp

11

400

7h30

24/12/2022

700

 

8

Ngân hàng

15

302

18h00

27/12/2022

700

 

9

Thẩm định giá TS & KDBĐS

16

73

7h30

25/12/2022

104

 

10

Phân tích chính sách TC

18

67

7h30

25/12/2022

204

 

11

Đầu tư tài chính

19

81

13h30

25/12/2022

204

 

12

Kế toán doanh nghiệp

21

423

7h30

25/12/2022

700

21.01-10

483

13h30

25/12/2022

700

21.11-22

13

Kiểm toán

22

417

18h00

24/12/2022

700

 

14

Kế toán công

23

80

13h30

25/12/2022

104

 

15

Quản trị doanh nghiệp

31

119

18h00

25/12/2022

700

 

16

Marketing

32

113

13h30

28/12/2022

700

 

17

Tin học tài chính kế toán

41

153

18h00

28/12/2022

700

 

18

Tiếng Anh TCKT

51

185

7h30

29/12/2022

700

 

19

Kinh tế & QL NLTC

61

66

18h00

22/12/2022

104

 

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

82

7h30

25/12/2022

404

 

21

Kinh tế luật

63

61

7h30

25/12/2022

304

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 24/12/2022 đến 10/01/2023.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 10/12/2022 để bố trí hội trường.

3. Xét điều kiện thực tập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: Xét điều kiện đi thực tập: 10/01/2023. Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành trước ngày 17/01/2023.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 06/2 - 20/5/2023.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 12/3 & 19/3/2023 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 12/3/2023 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

57.01

A201, A202

 

6

57.09

B201, B202

2

57.02

A203, A301

 

7

57.15

B203, B301, B302, B303

3

57.05

A302, A303

 

8

57.16

B401

4

57.08

A401, A402, A403

 

9

57.19

B402

5

57.11

A501, A502, A503

 

10

57.31

B501, B502

A601, A602

 

11

57.32

B601, B602

* Ngày 19/3/2023 (Chủ nhật)

1

57.03

A201, A202

 

6

57.41

B401, B402

2

57.18

A203

7

57.51

B403, B501, B502

3

57.21

A301, A302, A303, A401, A402, A403

A501, A502, A503, A601, A602

 

8

57.61

B503

4

57.22

B201, B202, B203, B301, B302

 

9

57.62

B601

5

57.23

B303

 

10

57.63

B602

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

22/5/2023

Tại Văn phòng Bộ môn

chuyên ngành liên quan

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN

04/6/2023

BM liên hệ với Ban QTTB để được cung cấp HT.

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

12/6/2023

 

4

SV nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

15, 16/6/2023

 

5

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

27/6/2023

 

6

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

18/7/2023

 

7

Bế giảng khóa học

Tháng 8/2023

Lịch chi tiết thông báo sau

Ghi chú: Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 2 tuần.

Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 57-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch kế hoạch khóa luận tốt nghiệp xem trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 30114
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà