Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 14/12/2022 - 16:51

TB: v/v hội trường báo cáo thực tế CQ57 (CT1) – Hệ đại học chính quy
Số: 149/TB-QLĐT ngày 12 tháng 12 năm 2022

Căn cứ vào Thông báo số 1384/TB-HVTC ngày 28/11/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với CQ57 (CT1);

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ môn về việc sử dụng hội trường báo cáo thực tế đối với CQ57 (CT1) qua hình thức trực tiếp, trực tuyến. Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch hội trường đối với các chuyên ngành hệ Đại học chính quy như sau:

TT

 

Chuyên ngành

 

Mã CN

Ngày tháng

Thời gian

HT

1

Quản lý tài chính công

01

07/01/2023

CN

HT700

08/01/2023

2

Thuế

02

30/12/2022

CN

581-058-0071

03/01/2023

HT700

3

Tài chính bảo hiểm

03

24/12/2022

CN

HT104

27/12/2022

4

Hải quan và NVNT

05

12/01/2023

CN

HT700

13/01/2023

5

Tài chính quốc tế

08

29/12/2022

CN

581-058-0071

04/01/2023

HT700

06/01/2023

6

Phân tích tài chính

09

24/12/2022

CN

HT-A4

25/12/2022

26/12/2022

7

Tài chính doanh nghiệp

11

30/12/2022

CN

HT700

8

Ngân hàng

15

09/01/2023

CN

HT700

10/01/2023

9

Thẩm định giá TS&KD BĐS

16

25/12/2022

CN

HT-B201

26/12/2022

10

Phân tích chính sách TC

18

09/01/2023

S

HT-B701

11

Đầu tư tài chính

19

26/12/2022

CN

HT-B203

27/12/2022

12

Kế toán doanh nghiệp

21

14/01/2023

CN

HT700

15/01/2023

13

Kiểm toán

22

29/12/2022

C

HT700

29/12/2022

T

14

Kế toán công

23

24/12/2022

CN

HT-B702

27/12/2022

05/01/2023

07/01/2023

15

Quản trị doanh nghiệp

31

24/12/2022

C

HT700

15/01/2023

T

16

Marketing

32

11/01/2023

CN

HT700

12/01/2023

T

17

Tin học TCKT

41

26/12/2022

CN

HT-B202

27/12/2022

28/12/2022

18

Tiếng Anh TCKT

51

29/12/2022

S

HT700

19

Kinh tế & QL NLTC

61

28/12/2022

CN

HT-A1

07/01/2023

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

23/12/2022

S

HT-A1

21

Kinh tế Luật

63

25/12/2022

C

HT304

Ghi chú: Ký hiệu: S (sáng); C (chiều); T (tối); CN (cả ngày).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB, TTTT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 12694
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà