Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 14/02/2023 - 14:26

TB: v/v điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao
Số: 116/TB-HVTC ngày 14 tháng 2 năm 2023

Căn cứ thông báo số 681/TB-HVTC ngày 29/6/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra năm 2022-2023 cho sinh viên Học viện Tài chính.

Căn cứ thông báo số 870/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao.

Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao (CQ57CLC) như sau:

1. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện trước

Thời gian thực hiện thay thế

Ghi chú

      1

Bộ môn nộp điểm luận văn về Ban KT&QLCL

02/3/2023

09/3/2023

 

2

SV nộp đơn xin xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCT

03 - 06/3/2023

16 - 20/3/2023

 

3

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

14 - 16/3/2023

27 - 28/3/2023

 

4

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

24/4/2023

24/4/2023

 

5

Bế giảng khóa học

Tháng 8/2023

Tháng 8/2023

TB sau

2. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao (CQ57CLC) theo kế hoạch thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5687
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà