Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 29/06/2018 - 7:52

TB: v/v tổ chức nhập học, khai giảng hệ Liên thông ĐH khóa 21 và Đại học văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018) tại Học viện Tài chính
Số: 661/TB-HVTC ngày 29 tháng 6 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 654/TB-HVTC ngày 27/6/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc nhập học và khai giảng hệ LTĐH khóa 21 và Đại học văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018), Giám đốc Học viện thông báo:

I. TỔ CHỨC NHẬP HỌC

- Thời gian và địa điểm: Từ 8h30’-11h00’ ngày 03/07/2018 tại HTA1 - Đức Thắng.

- SLTS trúng tuyển: 146 TS (trong đó, hệ LTĐH: 91TS; ĐH văn bằng 2: 55 TS)

- Số bàn đón tiếp: 02 bàn

- Kế hoạch chi tiết nhập học (PHỤ LỤC 1)

II. TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

1. Thời gian và địa điểm: 09h00’ ngày 24/7/2018 tại HT700 - P.Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

2. Nội dung chương trình:

TT

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện Tài chính

8h30’

Văn phòng HV

2

Ca nhạc

9h00’-9h20’

Đoàn Thanh niên

3

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

9h20’-9h25’

Văn phòng HV

4

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h25’-9h30’

Văn phòng HV

5

Báo cáo tuyển sinh, Công bố QĐ trúng tuyển

9h30’-9h40’

Ban QLĐT

6

Diễn văn khai giảng khoá học

9h40’-9h50’

Ban GĐHV

7

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo Học viện

9h50’-10h00’

Đại diện sinh viên trúng tuyển

8

Bế mạc

10h00’-10h05’

Văn phòng HV

Ghi chú: Sau lễ bế mạc, sinh viên nghe phổ biến quy chế đào tạo theo HTTC; xem địa điểm học, lịch học và thi kết thúc HP/MH; gặp mặt cố học tập của lớp; tham quan phòng truyền thống của Học viện Tài chính.

3. Thành phần tham gia lễ khai giảng khoá học

- Đại diện: Ban GĐHV, Văn phòng Đảng-Đoàn, Lãnh đạo các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT, VPHV, TTGD, TTTH&NN, QTTB và Khoa: Kế toán.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị hợp đào tạo với Học viện Tài chính: Trường Cao đẳng công thương Hà Nội, Trường Trung cấp Thái Nguyên.

- Cán bộ phục vụ và tham gia dự lễ khai giảng: Ban QLĐT (04 người); KT&QLCL (bộ phận quản lý điểm hệ LTĐH, ĐHVB2); Ban CTCT&SV (03 người); Ban QTTB (02 người), VPHV (02 người).

- Sinh viên hệ LTĐH khóa 21 và ĐH văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018)

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, khai giảng.

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ và thủ tục nhập học của sinh viên.

- Cung cấp danh sách trúng tuyển để Ban TCKT tổ chức thu tiền học phí của sinh viên.

- Tổng hợp số liệu sinh viên thực tế đến nhập học để báo cáo Ban GĐHV.

- Sau thời gian tổ chức nhập học, giải quyết các công việc liên quan để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng khóa học.

- Tổ chức phân lớp và bàn giao dữ liệu sinh viên thực tế nhập học để Ban KT&QLCL quản lý.

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu phục vụ diễn văn khai giảng khoá học.

- Phối hợp với Văn phòng HV, Ban CTCT&SV, Ban TCKT, Ban QTTB và các đơn vị liên quan để tổ chức đón tiếp nhập học và khai giảng theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia đón tiếp nhập học.

- Bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học thực tế để Ban CTCT&SV quản lý

- Tổng hợp số liệu thí sinh không nhập học để trình Giám đốc Học viện ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo và kế hoạch học tập để cung cấp cho sinh viên, đồng thời cử cán bộ phổ biến quy chế đào tạo theo HTTC cho SV sau lễ khai giảng.

- Hoàn thiện hợp đồng đào tạo để tổ chức ký kết hợp tác đào tạo với các đơn vị ngoài Học viện trước khi khóa học bắt đầu.

- Thông báo danh sách lớp sinh viên, lịch học, hội trường học và địa điểm học cho SV.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 03/7/2018 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (từ chiều 03/7/2018)

- Dự trù kinh phí nhập học, khai giảng gửi Ban TCKT trình Giám đốc HV phê duyệt.

2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Nhận dữ liệu danh sách lớp sinh viên hệ LTĐH khóa 21 và ĐH văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018) từ Ban QLĐT bàn giao sau khi nhập học để tổ chức quản lý khóa học theo quy định.

3. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Nhận bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học từ Ban QLĐT sau khi hết thời hạn nhập học.

- Sau khi ổn định lớp học: Phối hợp với Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan để hoàn thiện các khâu công việc liên quan đến các thông tin của sinh viên để phục vụ công tác quản lý sinh viên.

- Chọn và hướng dẫn 01 tân sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018) phát biểu và tặng hoa Lãnh đạo Học viện trong ngày khai giảng khóa học.

- Duyệt bài và hướng dẫn tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ.

- Phân công chỗ ngồi và duy trì trật tự trong HT700, mở phòng truyền thống, cử cán bộ hướng dẫn (02 người) cho sinh viên tham quan trong ngày khai giảng khóa học.

- Ban hành danh sách cố vấn học tập, dự kiến danh sách ban cán sự lớp tạm thời và thông báo vào ngày khai giảng khóa học.

- Cử 01 cán bộ chụp ảnh làm tư liệu và 02 cán bộ (trang phục áo dài) phục vụ lễ buổi lễ khai giảng.

- Cử cán bộ phổ biến quy chế sinh viên vào ngày khai giảng khóa học.

4. Ban Quản trị thiết bị

- Kiểm tra và bố trí hội trường để tổ chức nhập học cho SV theo kế hoạch thông báo.

- Cử cán bộ phục vụ làm vệ sinh khu vực xung quanh HT nhập học&khai giảng.

- Trực mở cửa HT: nhập học (03/7/2018) từ 8h00’ tại HTA1; khai giảng (24/7/2018) từ 08h30’ tại HT700.

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng trong HT700 và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

- Chuẩn bị 01 bảng thông báo tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông tin liên quan.

- Chuẩn bị bảng chỉ dẫn cho sinh viên đến đúng HT700 để dự khai giảng.

5. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, khai giảng.

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến thu tiền học phí của sinh viên nhập học.

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến nhập học, khai giảng trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 03/7/2018 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (từ chiều 03/7/2018)

6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống về Học viện để phục vụ trước buổi lễ khai giảng khóa học.

- Trang trí HT700, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ trong buổi lễ khai giảng khoá học. Chuẩn bị “nhạc chờ” khi sinh viên tặng hoa Ban GĐHV trên sân khấu.

- Chuẩn bị nước uống phục vụ nhập học, khai giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí trong HT700 (01 lẵng hoa 2 tầng với băng rôn: Chúc mừng tân sinh viên hệ LTĐH khóa 21 và ĐHVB2 khóa 18); 01 lẵng để bục phát biểu và các lẵng nhỏ để bàn đại biểu) và 01 bó hoa tặng Lãnh đạo HVTC.

- Phối hợp với Ban QLĐT chuẩn bị giấy mời và tổ chức mời đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia hợp tác đào tạo với Học viện.

- Bố trí khu vực để xe đảm bảo an toàn và trật tự khi thí sinh đến nhập học và sinh viên về dự khai giảng khóa học.

- Cử 04 cán bộ Tổ bảo vệ tham gia phục vụ đón tiếp nhập học sáng 03/7/2018.

- Chuẩn bị dàn chữ xốp trong HT700:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LỄ KHAI GIẢNG

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 21

VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 18

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1:

+ Ngày nhập học “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TÂN SV HỆ LTĐH KHÓA 21& ĐH VĂN BẰNG 2 KHÓA 18 VỀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ”.

+ Ngày khai giảng “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ KHAI GIẢNG HỆ LTĐH KHÓA 21& ĐH VĂN BẰNG 2 KHÓA 18”.

7. Trung tâm thông tin:

Chủ động cập nhật, đưa tin liên quan đến công tác nhập học, khai giảng khóa học hệ LTĐH khóa 21 và ĐH văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018) lên Website của Học viện.

8. Đoàn TNCSHCM:

- Chuẩn bị các tiết mục ca nhạc để phục vụ khai giảng theo kế hoạch thông báo

9. Các đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính

- Cử đại diện lãnh đạo đơn vị tới dự khai giảng khóa học theo kế hoạch thông báo của Học viện Tài chính.

- Thông báo cán bộ phụ trách khóa học (gồm số điện thoại di động) cho các Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT để giao dịch công việc và phục vụ việc đào tạo sinh viên trong suốt quá trình học.

- Phối hợp với Học viện Tài chính để hoàn thiện hợp đồng đào tạo liên quan.

Trên đây là các công việc chuẩn bị tổ chức nhập học và khai giảng hệ Liên thông ĐH khóa 21 và ĐH văn bằng 2 khóa 18 (TS đợt 1/2018) của Học viện Tài chính.

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện tăng cường phối hợp để buổi lễ nhập học, khai giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 1630
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà