Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 06/08/2018 - 16:58

TB: v/v Kế hoạch tổ chức đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học vào hệ đại học chính quy khóa 56 năm 2018
Số: 698/HĐTS ngày 13 tháng 7 năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018, HĐTS Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học dựa vào kết quả học tập bậc THPT và dựa vào kết quả thi THPT vào hệ đại học chính quy khóa 56 năm 2018 như sau:

I - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Đợt 1: Từ 17/7 - 21/7/18

            Đợt 2: Từ 23/7 - 24/7/18

            Đợt 3: Từ 08/8 - 12/8/18

                       Ngày thu: Từ thứ 2 -- Chủ nhật

                       Buổi sáng:  08h00’ - 11h00’;            Buổi chiều: 13h30’-16h30’

2. Địa điểm: Hội trường 700, A1 - Học viện Tài chính, số 58, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thành phần tham gia

- Chỉ đạo chung: Ban GĐHV (02 người),  Ban QLĐT - UVTT (01 người).

- Chỉ đạo trực tiếp: Ban GĐHV (01), Ban QLĐT (02);  Ban CTCT&SV (01), Đoàn TN (01 người), VPHV (01 người), QTTB (01 người); Trung tâm TT (01 người).

- Tham gia đón tiếp trực tiếp: Ban QLĐT (03 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban TTGD (02 người), Ban CTCT&SV (01 người), VP Đảng-Đoàn (01 người), VPHV (03 người: 02 bảo vệ, 01 phục vụ nước), và SV tình nguyện (10 SV).

- Tham gia tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện: Ban QLĐT (02 người).

- Tham gia nhập soát dữ liệu: Ban QLĐT (03 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban CTCT&SV (01 người), Ban TTGD (01 người).

2. Tổ chức bàn đón tiếp thí sinh và xử lý dữ liệu: căn cứ vào số lượng thí sinh và phụ huynh đến nộp hồ sơ xét tuyển, HĐTS sẽ bố trí lực lượng cán bộ đón tiếp phù hợp đảm bảo nguyên tắc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ thí sinh và phụ huynh.

3. Kế hoạch chi tiết xác nhận nhập học (Xem phụ lục 01)

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến xác nhận nhập học.

- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, thu nhận giấy kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhập dữ liệu của thí sinh...

- Giải đáp các vướng mắc về xác nhận nhập học, tư vấn cho thí sinh.

- Cử cán bộ và phân công cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học.

- Tổng hợp, xử lý dữ liệu, báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Cử người chụp ảnh, viết bài về chuỗi ngày thí sinh đến xác nhận nhập học năm 2018.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

4.3. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

4.4. Ban Thanh tra giáo dục

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

4.5. Văn phòng Đảng-Đoàn

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

- Phối hợp với Đoàn TN chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh.

- Cử cán bộ tổ bảo vệ làm nhiệm vụ trực và duy trì trật tự tại khu vực tổ chức đón tiếp, cổng và sân Học viện.

- Bố trí, sắp xếp chỗ để ô tô của cán bộ hợp lý tạo không gian thông thoáng cho toàn bộ khu vực đón tiếp thí sinh.

- Chuẩn bị bố trí bãi gửi xe, cử cán bộ trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp), đảm bảo việc trông giữ xe của phụ huynh, thí sinh đến xác nhận nhập học (chuẩn bị bảng hướng dẫn thí sinh gửi xe đúng Quy định).

- Chuẩn bị nước uống và cử người phục vụ nước uống trong các ngày đón tiếp thí sinh.

- Thiết kế, trang trí các banner, backdrop, standee,.. tại khu vực đón tiếp thí sinh.

- Treo khẩu hiệu tại HT 700, khu vực cổng chính và tiền sảnh HT A1: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÍ SINH ĐẾN XÁC NHẬN NHẬP HỌC HỆ ĐH CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2018”

4.7. Ban Quản trị thiết bị

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

- Cử cán bộ dọn dẹp vệ sinh thường xuyên tại khu vực đón tiếp thí sinh và sân trường (đặc biệt khu vực nhà vệ sinh xung quanh HT 700, A1).

- Cử người trực mở-đóng cửa HT 700, A1 theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị bàn ghế, loa đài, loa pin,..; bố trí quạt ở khu vực tổ chức đón tiếp thí sinh.

- Chuẩn bị các ấn phẩm cần thiết phục vụ công tác đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT để bàn giao cho các bàn đón tiếp theo phân công.

- Bố trí bảng chỉ dẫn để hướng dẫn thí sinh đến Học viện xác nhận nhập học.

4.8. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

- Duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức nhập học trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

4.9. Trung tâm thông tin:

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

- Cập nhật và đưa thông tin xét tuyển kịp thời theo đề nghị của các đơn vị liên quan.

4.10.  Đoàn TNCSHCM

- Cử và phân công sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc xác nhận nhập học năm 2018.

- Phối hợp với Văn phòng HV chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện Tài chính để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh.

Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học vào hệ đại học chính quy khoá 56 năm 2018 của Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với HĐTS và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời.

Số lần đọc: 2809
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà