Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 09/08/2019 - 15:52

TB: v/v thí sinh diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia xác nhận nhập học Hệ đại học chính quy năm 2019
Số: 875/TB-HVTC ngày 07 tháng 8 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HVTC ngày 18/3/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 775 /QĐ-HVTC ngày 10/7/2019 của Giám đốc Học viện về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019;

Căn cứ kết quả trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Học viện Tài chính thông báo đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học, cụ thể như sau:

I. Thông tin về hồ sơ, phương thức xác nhận nhập học:

1. Hồ sơ xác nhận nhập học

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ thí sinh (áp dụng đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi qua Bưu điện).

- Đơn đăng ký dự thi kiểm tra năng lực tiếng Anh dành cho tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao (nếu thí sinh có nhu cầu). Tải trên website:  www.hvtc.edu.vn

2. Phương thức xác nhận

- Xác nhận nhập học trực tiếp:  thí sinh đến xác nhận nhập học trong 2 ngày (ngày 10/8 và ngày 11/8/2019),  thời gian sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 17h00, địa điểm tại Hội trường 700, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Xác nhận nhập học qua bưu điện: Thí sinh ở xa gửi giấy xác nhận nhập học qua bưu điện (thí sinh gửi bưu điện bắt đầu từ ngày 9/8 đến 17h00 ngày 13/8/2019 theo dấu bưu điện): Hội đồng Tuyển sinh Học viện Tài chính, Phòng 305 - Ban quản lý đào tạo, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Giấy báo nhập học

Đối với thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp sẽ nhận Giấy báo nhập học tại các bàn đón tiếp vào ngày xác nhận nhập học.

Đối với thí sinh xác nhận nhập học qua bưu điện, Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trước ngày 15/8/2019.

4. Thời gian nhập học:

  • Dự kiến nhập học từ ngày 24/8 đến ngày 25/8/2019.
  • Bắt đầu học chính khóa từ ngày 16/9/2019.

5. Tổ chức Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao

- Trong thời gian xác nhận nhập học (ngày 10/08, 11/08) và nhập học (ngày 24/08, 25/8), Học viện tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh để tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao. Sáng từ 9h30 đến 10h30; chiều từ 15h00 đến 16h00.

- Đối tượng: - Tất cả những thí sinh đã trúng tuyển vào một trong các ngành của Học viện Tài chính có nguyện vọng vào lớp chất lượng cao tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh (trình độ tương đương mức năng lực 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) do Học viện tổ chức.

Đối với những thí sinh có chứng chỉ Tiếng anh đạt từ TOEIC 500, hoặc IELTS 5.0 điểm, hoặc TOEFL ITP 500 điểm, hoặc TOEFL iBT 50 điểm trở lên được tuyển thẳng vào chương trình chất lượng cao.

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thành phần tham gia

- Chỉ đạo chung: Ban GĐHV (02 người),  Ban QLĐT - UVTT (01 người).

- Chỉ đạo trực tiếp: Ban GĐHV (01), Ban QLĐT (02);  Ban CTCT&SV (01), Ban TCKT (01), Đoàn TN (01 người), VPHV (01 người), QTTB (01 người).

- Tham gia đón tiếp (gồm: tư vấn, thu nhận GCN, ...): Ban QLĐT (03 người), Ban TCKT (01 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban CTCT&SV (01 người), Ban TTGD (02 người) và SV tình nguyện (10 SV).

- Tham gia tiếp nhận Giấy chứng nhận qua bưu điện: Ban QLĐT (02 người).

- Tham gia quét dữ liệu, hỗ trợ , phục vụ đón tiếp thí sinh: Ban QLĐT (01 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban QTTB (02 người), VPHV (02 người) và SV tình nguyện (10 SV).

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến xác nhận nhập học.

- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, thu nhận hồ sơ, quét dữ liệu của thí sinh...

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ, tư vấn cho thí sinh lớp chất lượng cao.

- Cử cán bộ và phân công cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh nộp giấy xác nhận kết quả thi THPT.

- Tổng hợp, xử lý dữ liệu, báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

3.2.  Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử người chụp ảnh, viết bài về hoạt động tuyển sinh năm 2019.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019

3.3. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019.

3.4. Ban Thanh tra giáo dục

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019

3.5 Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công. Cử sinh viên tình nguyện lớp chất lượng cao mỗi chuyên ngành 5 sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019, quảng bá, giới thiệu, tư vấn chương trình chất lượng cao cho các tân sinh viên.

3.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019

- Phối hợp với Đoàn TN, Ban điều hành chương trình chất lượng cao chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh.

- Cử cán bộ tổ bảo vệ làm nhiệm vụ trực và duy trì trật tự tại khu vực tổ chức đón tiếp, cổng và sân Học viện.

- Bố trí, sắp xếp chỗ để ô tô của cán bộ hợp lý tạo không gian thông thoáng cho toàn bộ khu vực đón tiếp thí sinh.

- Chuẩn bị bố trí bãi gửi xe, cử cán bộ trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp), đảm bảo việc trông giữ xe của phụ huynh, thí sinh (chuẩn bị bảng hướng dẫn thí sinh gửi xe đúng Quy định).

- Chuẩn bị nước uống và cử người phục vụ nước uống trong các ngày đón tiếp thí sinh.

3.7. Ban Quản trị thiết bị

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019

- Cử cán bộ dọn dẹp vệ sinh thường xuyên tại khu vực đón tiếp thí sinh và sân trường (đặc biệt khu vực nhà vệ sinh xung quanh HT 700).

- Cử người trực mở-đóng cửa HT 700 theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị bàn ghế, loa đài, loa pin,..; bố trí quạt ở khu vực tổ chức đón tiếp thí sinh.

- Chuẩn bị các ấn phẩm cần thiết phục vụ công tác đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xác nhận học tập trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT để bàn giao cho các bàn đón tiếp theo phân công.

- Chuẩn bị 03 bảng dán thông báo để khu vực phía trước HT700.

- Bố trí bảng chỉ dẫn để hướng dẫn thí sinh đến Học viện nộp hồ sơ xác nhận nhập học.

- Thiết kế, trang trí các banner, standee,.. tại khu vực đón tiếp thí sinh, trên hội trường 700.

- Treo khẩu hiệu tại khu vực cổng chính và tiền sảnh HT A1:

“NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÍ SINH ĐẾN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019”

3.8. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019

- Duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức  tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

- Cử người thu lệ phí xét tuyển chất lượng cao  tại bàn đón tiếp.

3.9.  Đoàn TNCSHCM

- Cử và phân công sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với Ban QLĐT tổ chức tốt việc đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ, tư vấn và hỗ trợ việc đón tiếp thí sinh xác nhận hồ sơ nhập học.

- Phối hợp với Văn phòng HV chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện Tài chính để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh.

4. Nhiệm vụ của các bàn đón tiếp và các cán bộ tham gia đón tiếp:

4.1. Bàn tiếp nhận hồ sơ xác nhận nhập học:

- Đánh số hồ sơ vào Giấy CN kết quả thi và vỏ phong bì thư (nếu thí sinh gửi qua bưu điện).

- Cấp Giấy báo nhập học cho thí sinh đến xác nhận nhập học trực tiếp.

- Sắp xếp hồ sơ xét tuyển của thí sinh theo từng tập (mỗi tập 100 hồ sơ)/túi.

- Viết giấy biên nhận đã nhận Giấy chứng nhận kết quả thi chuyển cho thí sinh

- Nhận các ấn phẩm liên quan đến công tác thu nhận hồ sơ xét tuyển từ đ/c Sơn (Ban QLĐT)

- Chủ động đối chiếu số lượng hồ sơ với số tiền lệ phí xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao với CB thu tiền (Ban TCKT) vào cuối mỗi (nếu có)

- Cuối mỗi ngày đón tiếp: Tổng hợp số lượng hồ sơ  xác nhận của thí sinh và bàn giao hồ sơ xác nhận nhập học cho đ/c Sơn (Ban QLĐT).

- Đối với các hồ sơ xác nhận nhập học qua bưu điện đ.c Lê Mạnh Tuấn (Ban QLĐT) chịu trách nhiệm tiếp nhận.

4.2. Bàn nhập soát và xử lý dữ liệu hồ sơ xác nhận nhập học:

- Tổ chức nhập dữ liệu, quét, rà soát số liệu hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh đã nộp

- Báo cáo và cung cấp thông tin xác nhận nhập học kịp thời theo yêu cầu của Ban Giám đốc Học viện.

4.3. Nhiệm vụ của các cán bộ khác tham gia đón tiếp:

-  Văn phòng: Các cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo phân công có trách nhiệm bảo vệ, giữ trật tự ở tiền sảnh HT 700 và khu vực xung quanh HT đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học; khu vực sân trường và cổng trường (do đ/c Khiên phụ trách).

- Cán bộ phục vụ: VPHV, Ban QTTB phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học.

- Cán bộ dự phòng đón tiếp và hỗ trợ xử lý dữ liệu hồ sơ xác nhận: Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ xác nhận, HĐTS cân đối số lượng và huy động cán bộ đón tiếp hợp lý.

- Sinh viên tình nguyện:

+ Tham gia hỗ trợ cán bộ đón tiếp tại các bàn đón tiếp.

+ Tham gia hỗ trợ công tác khác theo phân công.

+ Tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh tới thí sinh.

Các cán bộ tham gia trực tiếp đón tiếp thí sinh nghiên cứu quy trình đón tiếp; tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tác phong và thái độ đúng mực với thí sinh và phụ huynh khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học dựa vào kết quả học tập hệ đại học chính quy khoá 57 năm 2019 của Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có các phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với HĐTS và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời.

Số lần đọc: 2519
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà